استخدام پیمانی دانشجو معلمان ورودی 1397 به جای استخدام رسمی آزمایشی

استخدام پیمانی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان ورودی 1397

استخدام پیمانی دانشجو معلمان: هر ساله تعداد زیادی از داوطلبین کنکور سراسری پس از قبولی و کسب نمره علمی کافی

و همچنین پشت سر گذاشتن مراحل معاینات پزشکی ، مصاحبه و … وارد دانشگاه فرهنگیان می شوند تا برای خدمت در کسوت معلمی آماده شوند.

دانشجومعلمان در سال های گذشته پس از قبولی و گذراندن مراحل گزینش ،

مدتی پس از ورود به دانشگاه، به ادارات مناطق خدمتشان فراخوانده شده و برای معاینات و آزمایش ها و …

معرفی می شوند تا به استخدام آموزش و پرورش در آیند.

در سالیان اخیر دانشجو معلمان ابتدا استخدام رسمی آزمایشی شده و پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه

و مراجعت به محل خدمتشان به استخدام رسمی قطعی تبدیل وضعیت می شدند.

اما گویا امسال اتفاق متفاوتی برای دانشجو معلمان رخ داده است و با نامه و دستور آقای بطحائی وزیر آموزش و پرورش،

این دانشجویان در مرحله اول استخدام پیمانی شده و با وضعیت متفاوتی مواجه شده اند.

این در حالی است که آموزش و پرورش به شدت با کمبود نیرو مواجه بوده و طی سال های آینده این مشکل برای آموزش و پرورش بزرگتر می شود.

واکنش دانشجو معلمان به استخدام پیمانی به جای استخدام رسمی آزمایشی

 این روز ها و پس از مراجعت دانشجو معلمان به ادارات مناطق برای تکمیل پرونده استخدامی شان،

وقتی خبر استخدام پیمانی به جای رسمی را می شنوند جا خورده و ناراحت می شوند.

بسیاری از این دانشجو معلمان نیز با واکنش های گسترده ای در سطح فضای مجازی، نسبت به این وضعیت پیش آمده اعتراض کرده اند.

هنوز وزیر آموزش و پرورش در مورد این دستور خود و منطق پشت آن واکنشی نداشته و علت آن را ذکر نکرده است.

در بخش نظرات همین مطلب منتظر خواندن نظرات و واکنش های شما بزرگواران در مورد این خبر هستیم.

از امتیاز شما متشکریم!