تعطیلی مدارس فردا 30 دی ماه 97 ( یکشنبه )

تعطیلی مدارس فردا 30 دی ماه 97 ( یکشنبه )

تعطیلی مدارس فردا 30 دی ماه 97 ( یکشنبه )

در روزهای اخیر و با توجه به نزدیکی به اوسط زمستان بسیاری از مناطق کشور

با برف و باران شدید رو به رو هستند و با توجه به این موضوع اداره کل آموزش و پرورش

استان های درگیر با برف و باران با درخواست مدیریت بحران آن استان، تعدادی از مدارس این مناطق را

تعطیل یا بازگشایی با تاخیر اعلام میکند.

تعطیلی مدارس در روز یکشنبه 30 دی ماه 97

تا این لحظه خبری یا اطلاعیه ای در مورد تعطیلی مدارس کشور در روز 30 دی ماه 97

از طرف اداره آموزش و پرورش صادر نگردیده است و این پست در صورت صدور اطلاعیه بروز خواهد شد.

آیا مدارس تهران در یکشنبه 30 دی ماه تعطیل است؟

خیر تا این لحظه با توجه به عدم صدور اطلاعیه از طرف اداره آموزش و پرورش فردا مدارس شهر تهران

تعطیل نخواهند بود.

این پست در صورت صدور اطلاعیه بروزرسانی خواهد شد.

از امتیاز شما متشکریم!