تیتراژ نهنگ آبی | دانلود تیتراژ سریال نهنگ آبی

بی تو پره سرگیجمو هی به خودم می پیچمو

آروم ندارم آروم ندارم

می چرخه هی دور سرم خاطراتهات دور و برم

آروم ندارم آروم ندارم

خودم نمیدونم چمه شاید یه وقتای لازمه

فقط بری ببری از همه

جای من نیستی

واسه دنیای من نیستی

دستامو میگیری اما پای من نیستی

دارم شک میکنم کم کم

تیتراژ نهنگ آبی | دانلود تیتراژ سریال نهنگ آبی

تیتراژ نهنگ آبی | دانلود تیتراژ سریال نهنگ آبی

بی تو پره سرگیجمو هی به خودم می پیچمو

آروم ندارم آروم ندارم

می چرخه هی دور سرم خاطراتهات دور و برم

آروم ندارم آروم ندارم

خودم نمیدونم چمه شاید یه وقتای لازمه

فقط بری ببری از همه

جای من نیستی

واسه دنیای من نیستی

دستامو میگیری اما پای من نیستی

دارم شک میکنم کم کم

کنار تو به این روزها

تو میگی با منی اما

چرا حس میکنم تنهام؟

روزهای خوب تو این قفس توهمه همین و بس

میخوام رها شم میخوام رها شم

میخوام تورو پشت سرم جا بزارم

میخوام رها شم میخوام رها شم

خودم نمیدونم چمه شاید یه وقتا لازمه

بری ببری از همه

جای من نیستی

واسه دنیای من نیستی

دستامو میگیری اما پای من نیستی

دارم شک میکنم کم کم

کنار تو به این روزها

تو میگی با منی اما

چرا حس میکنم تنهام؟

پخش آنلاین تیتراژ سریال نهنگ آبی

 

از امتیاز شما متشکریم!