خوانندگی یک زن در افتتاحیه جشنواره فجر باعث تعجب همگان شد

خوانندگی یک زن در افتتاحیه جشنواره فجر باعث تعجب همگان شد

خوانندگی یک زن در افتتاحیه جشنواره فجر باعث تعجب همگان شد

در آستانه چهل سالگی انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی و در افتتاحیه جشنواره فجر

یک خانم به صورت تک خوانی برنامه اجرا نمود.برای اولین بار می باشد که در حضور مسئولین

دولتی یک خانم به صورت یک نفر و در مقابل دیدگان تعجب زده مردم آهنگ می خواند.

در روزهای آینده باید دید مسئولین حکومتی چه عکس العملی به این اجرا نشان خواهند داد

و آیا با این خانم هنرمند برخورد می شود یا خیر..این خانم هنرمند آهنگی با نام سلام چهل سالگی

را در مراسم افتتاحیه جشنواره فجر اجرا نمود و در آخر نیز به خوبی مورد تشویق حاضرین قرار گرفت.

پیش بینی می شود در روزهای آینده با مسئولین برگزاری افتتاحیه جشنواره فجر برخورد شود زیرا

خواندن یک زن در برابر جمعیتی که بسیاری از آنان را آقایان تشکیل میدادند باعث تعجب می باشد.

باید منتظر ماند و دید آیا با این خانم خواننده برخورد خواهد شد یا خیر.

شما میتوانید ویدیو مربوط به این پست را از سایت دی دی فیلم مشاهده نمایید.

از امتیاز شما متشکریم!