دستمزد 8 میلیونی مسعود فراستی برای حضور در برنامه هفت؟!

دستمزد 8 میلیونی مسعود فراستی برای حضور در برنامه هفت؟!

دستمزد 8 میلیونی مسعود فراستی برای حضور در برنامه هفت؟!

از شب گذشته بار دیگر برنامه هفت به روی آنتن رفت اما این بار

حاشیه های آن در مورد انتقاد سینماگران به فیلم ها و یا بازیگران

نیست بلکه در مورد حقوق های نجومی دستندرکاران و مهمان های برنامه

می باشد که ظاهرا کمترین آن شبی 8 میلیون می باشد که به مسعود فراستی

تعلق میگیرد.تهیه کننده برنامه هفت این خبر را انکار کرده است اما به نظر اخبار

این دست برای مردم عادی شده و نمیتوان آن را انکار کرد.طبق اخباری که در مورد

دستمزدهای نجومی در این برنامه شنیده می شود، مسعود فراستی برای هر برنامه که در آن به عنوان

منتقد حضور می یابد، مبلغی حود 8 میلیون تومان را دریافت میکند.دستمزدی که به فراستی در این

برنامه داده می شود ظاهرا در برابر سایر عوامل تهیه این برنامه عدد بالایی نمی باشد.در رابطه با این خبر

مجتبی امینی تهیه کننده برنامه هفت این خبر را تکذیب کرده و عنوان نموده است: این خبر برای یک ماه پیش است

و صد جا کار کردند و تکذیب هم کردیم!

از امتیاز شما متشکریم!