زمان دقیق واریز یارانه بهمن ماه 97

زمان دقیق واریز یارانه بهمن ماه 97

زمان دقیق واریز یارانه بهمن ماه 97

نود و ششمین مرحله پرداخت یارانه در بهمن ماه 97 در روز 26 بهمن ماه ساعت

24 بامداد انجام خواهد شد.این یارانه همانند دوره های قبل به حساب سرپرستان خانوار

واریز می شود.در سال 97 و تا این لحظه یارانه ماه های فروردین،اردیبهشت،خرداد،تیر

مرداد،شهریور،مهر،آبان،آذر و دی پرداخت شده است و در بهمن ماه نیز نود و ششمین

مرحله پرداخت یارانه در ساعت 24 روز جمعه 26 بهمن ماه سال 97 پرداخت خواهد شد.

این دوره نیز ماننده دوره های قبل یارانه هر نفر 45 هزار و 500 خواهد بود که به حساب سرپرست

هر خانواده پرداخت می شود.سال 97 هفتیمن سال پرداخت یارانه می باشد که دو ماه دیگر از پرداخت

یارانه این سال باقی مانده است.

برای جدیدترین اخبار در این مورد سایت دی دی فیلم را به خاطر بسپارید.

از امتیاز شما متشکریم!