دانلود نمونه سوالات پایانی دوره ضمن خدمت بهداشت روان فرهنگیان مرحله نهایی

دانلود نمونه سوالات پایانی دوره ضمن خدمت بهداشت روان فرهنگیان مرحله نهایی

مرحله نهایی ضمن خدمت بهداشت روان فرهنگیان تا تاریخ 31 خرداد 1397 در دسترس است

و فرهنگیان عزیز میتوانند با شرکت در این آزمون و کسب امتیاز

شانس قبولی در این ضمن خدمت را افزایش دهند.

ضمنا در این ضمن خدمت تکرار آزمون در صورتی که به حد نصاب امتیازات نرسیده باشید ، خود میتواند امتیاز برای شما به ارمغان آورد.

در زیر تعدادی از نمونه سوالات رایگان این مرحله را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

همچنین شما میتوانید با خرید بانک سوالات این مرحله که شامل لیست کامل سوالات می باشد

شانس خود برای موفقیت و کسب امتیاز بیشتر در این آزمون را افزایش دهید.

برای خرید مجموعه کامل سوالات مرحله پایانی ضمن خدمت بهداشت روان روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت : 1900 تومان (کمتر از دو هزار تومان)

نمونه سوالات رایگان مرحله پایانی ضمن خدمت بهداشت روان

احساس حقارت باعث توقف در رشد می شود

نادرست

یکی از ویژگی های مواد اعتیاد آور صنعتی دسترسی … و … است

بیشتر و تنوع در نحوه مصرف

یکی از رفتارهای ناپسندی که بر مبنای تلاش برای حذف یا شکست دیگران است، چه می باشد؟

حسادت

یکی از راه های کمک به دانش آموزانی که مشکل اعتیاد دارند … می باشد

بازسازی خانواده

یکی از راه های شناسایی افراد افسرده در مدارس … می باشد

از طریق پرسشنامه های خاص

یکی از دلایل شکست مدارس در ارائه خدمات مناسب به دانش آموزان … است

توجه صرف به آموزش های مندرج کتاب

یکی از حالات اسفناک در علل شناسی پرخاشگری کودکان چه می باشد؟

پرخاشگری را ناشی از مشکلات عصب شناختی بدانیم

یکی از چالش های مدارس در موضوع پیشگیری از اعتیاد … می باشد

نبود استانداردهای آموزش و پرورش

یکی از اثرات موقت مصرف مواد … و … است.  

دوری از مسائل و مشکلات آرام کنندگی

همخوانی به چه معناست؟

پذیرش بی قید و شرط

هر دانش آموز یک پروژه برای مداخلات آموزشی، روان شناختی و مشاوره ای است.

درست

وقتی می خواهیم جایگاه خود را نسبت به دیگران تثبیت کنیم درگیر چه مسئله ای هستیم؟

تکبر

افرادی که بر حسب عادت دچار بزهکاری می شوند نتیجه محیطی است که این افراد زندگی می کنند.

درست

اعتیاد به مواد صنعتی وابستگی جسمانی ایجاد نمی کند

درست

اعتیاد به مواد صنعتی وابستگی روان شناختی ایجاد  می کند

درست

اعتیاد به مواد صنعتی وابستگی روان شناختی ایجاد نمی کند

نادرست

اعتیاد به مواد صنعتی وابستگی جسمانی ایجاد می کند

نادرست

اضطراب به معنی رویارویی با یک موقعیت جدید که از نظر عاطفی و روانی فرد را دچار مشکل

نادرست

اضطراب به معنی ترس ناشناخته نسبت به آینده است

درست

استفاده دانش آموزان از توانایی های ذهنی برای حل مسائل مربوط به کدامیک از مراحل روان شناختی است؟

مرحله عینی

استرس محرک انسان است ولی وقتی بیش از حد شده خطرناک بوده و… 

فرد را از مسیر اصلی رشد خارج می کند

سوالات ضمن خدمت بهداشت روان مرحله نهایی

استرس رویارویی با یک موقعیت جدید است که از نظر …. فرد را دچار مشکل می کند

عاطفی روانی

استرس به معنی رویارویی با یک موقعیت جدید است که از نظر عاطفی و روانی فرد را دچار مشکل می کند.

درست

استرس به معنی ترس ناشناخته نسبت به آینده است.

نادرست

از ویژگی های اختصاصی دانش آموزان ابتدایی دوست یابی همنوایی با گروه و … می باشد.

کنجکاوی

از نظر اخلاقی قضاوت های یک نوجوان کم کم همه جانبه و منصفانه می شود

درست

از نشانه های فردی که دچار گناه وجودی شده است می توان فقدان آزادی و … را نام برد.

احساس عدم مسئولیت

از نشانه های دانش آموزان مأیوس و ناامید … می باشد

نداشتن اهداف واقعی

از گزینه های زیر نشانه افراد خودکشی گرا نیست؟

خواندن کتاب های غیر درسی

از شرایط لازم برای برقراری رابطه حسنه … است

همه موارد

از راهکارهای مربوط به حذف حسادت زمینه ای که فرد دارد و می تواند او را جلو ببرد اشاره به چه دارد؟

ظرفیت ها

از راه های برخورد با تکبر نوجوانان … است.

همه موارد

از دلایل ایجاد تکبر و غرور کدام یک می باشد؟

ضعف ارزش های اخلاقی

از دلایل افسردگی … و … می باشد

بی هدفی، عدم حل و فصل گذشته

نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روان فرهنگیان مرحله آخر

از خود بیگانگی از دو جنبه نسبت به خود و نسبت به … قابل بررسی است

آخریت

از خود بیگانگی از دو جنبه قابل بررسی است آن جنبه ها کدامند؟

نسبت به خود، نسبت به فرهنگ جامعه

از جمله نشانه های افرادی که دچار عقده حقارت هستند جستجوی اهداف نامعلوم، دوری گزینی از جمع و … می باشد

انتقام جویانه

از جمله نشانه های افرادی که دچار عقده حقارت هستند جستجوی اهداف نامعلوم، رفتارهای انتقام جویانه و … می باشد.

دوری گزینی از جمع

از جمله نشانه های افرادی که دچار عقده حقارت هستند جستجوی اهداف نامعلوم ، دوری گزینی ازجمع و … می باشد

رفتارهای انتقام جویانه

از جمله ترس هایی که در کودکان معطوف به خودشان می باشد کدام یک است؟

تکالیف رشدی

احساس حقارت ناشی از دو عامل است. عامل اول روان شناختی و عامل دوم … است

جسمانی

احساس حقارت ناشی از چه عواملی است؟

روانشناختی، جسمانی

احساس حقارت به چه مفهومی است؟

خود کم بینی فرد و احساس ناتوانی فرد نسبت به دیگران

احساس حقارت به اندازه طبیعی در انسان باعث پیشرفت می شود

درست

همچنین در دی دی فیلم بخوانید :

نمونه سوالات آزمون سوم ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت فرهنگیان + محتوای این مرحله

از امتیاز شما متشکریم!