شعور ایرانی ها جواد خیابانی | حال و احوال این روزهای جواد خیابانی

شعور ایرانی ها جواد خیابانی | حال و احوال این روزهای جواد خیابانی

شعور ایرانی ها جواد خیابانی | حال و احوال این روزهای جواد خیابانی

این روزها که بازی های آسیایی به لحظات داغ و بسیار مهم خود نزدیک می شود

و همه ایران باید یک دست از تیم ملی و سرمربی آن حمایت نمایند متاسفانه عده ای

عمدی یا غیر عمدی با صحبت های بچگانه رو به روی تیم ملی ایستاده و به شدت به این تیم در حالا ضربه زدن

هستند و برای اینکار احساسات مردمی را نیز به بازی گرفته اند.عده ای که با گریه های خود سعی در خراب کردن سرمربی

موفق تیم ملی ایران دارند، سرمربی که شاید اگر نبود ایران باز باید در

حسرت جام جهانی بماند.در این لحظات حساس هر انسانی می داند که باید از تیم ملی

بیشترین حمایت شود نه اینکه با شدیدترین کلمات و گریه های خود به ایشان

حمله کرد.تیم ملی ایران در کشور امارات نماینده کشور ایران می باشد

و باید حداکثر حمایت از این تیم به عمل آید اما متاسفانه

شاهد این قضیه نیستیم.به غیر از این قضیه نژادپرستی که

بعضی از مجریان صدا و سیما آن را در شبکه های ملی ایران بیان

میکنند نیز باعث تاسف است از آقای انصاریان گرفته تا آقای جواد

خیابانی که عنوان نموده است شعور مردم ایران از ملت عمان

بیشتر است که به سخره گرفتن یک ملت کاری بسیار زشت می باشد

و انتظار داریم آقای خیابانی در دو مورد عذرخواهی نماید.

از امتیاز شما متشکریم!