متن زیبا برای معلولین | سخنان بزرگان در مورد معلولین | جملات زیبا در مورد معلولیت

ضمن تکریم و ارج نهادن حقوق معلولین عزیز از شما دعوت میکنیم تا در ادامه مطلب زیر که گرداوری متن زیبا برای معلولین بوده با ما همراه شوید

سخنان رهبری در مورد معلولین

سخنان رهبری در مورد معلولین

معلول…

کسی که برای ادامه زندگیش شاید از دیگران کمک بگیره ولی خیلی از دیگرانها ،امید،صبر، استقامت ،پشتکار …در زندگیشون را از معلول میگیرند

روز جهانی معلولان گرامی باد

آیه درباره معلولان

آیه درباره معلولان

معلول فردی است منتخب خداوند که بدلیل عشق زیاد باریتعالی به بعضی از بندهاش

یکسری محدودیتها نهاده تا دردنیای باقی منزلگاه ویژه ای برای جبران سختی های این دنیای فانی باشد

روز جهانی معلولان گرامی باد

انشا در مورد معلولین

انشا در مورد معلولین

معلولیت یعنی انعکاس نور و قدرت خداوندی در مخلوقی به ظاهر ناقص ولی با قابلیتی بی نهایت

روز جهانی معلولان گرامی باد

حدیث درباره معلولان

حدیث درباره معلولان

معلولیت یعنی شناگری درخلاف چهت آب

آب اینچنینی جزرومد دارد ،خشونت دارد،بیرحمی دارد وبالاخره زبون نفهمه،معلول موفق کسی است که علیرغم اینهمه موانع خودرا به سرمنزل مقصود میرساند.

روز جهانی معلولان گرامی باد

شعر در وصف معلولین

شعر در وصف معلولین

مــعلول…

فــردی کــه بــه اطــرافــیانــش درس صــبر و اســتقامت امــوزش مــیدهــد.

روز جهانی معلولان گرامی باد

جملات زیبا در مورد معلولین ذهنی

جملات زیبا در مورد معلولین ذهنی

معلول از نظر لغوی به معنای هرچیزی که آن را به علت و سبب ثابت کرده باشد

پس معلول آمده است تا ثابت کند که میتواند جزء بهترینها باشد گرچه از نظر فیزیکی دچار مشکل است اما با ایمان و اراده و پشتکار و تلاش و امید والای خویش میتواند در اوج انسانیت و خوشبختی قرار گیرد

شعر کودکانه در مورد معلولین

شعر کودکانه در مورد معلولین

روز جهانی معلولان

وقتی خداوند من را آفرید مطمئن بود که اشتباه نکرده است….پس من چرا خودم را باور نداشته باشم!!!

روز جهانی معلولان گرامی باد

تاریخ روز معلولین ذهنی

تاریخ روز معلولین ذهنی

پیامک روز جهانی معلولان

روز جهانی معلولین روز پاس داشت ارزش هاست , روز به اثبات رساندن خواستن توانستن است . روز نشان دادن ما می توانیم است . روز جهانی معلولین گرامی باد .

متن ادبی در مورد معلولین

متن ادبی در مورد معلولین

اگر چه بر روی ویلچر نشسته اما دو بال برای پرواز دارد و قلبی برای اوج گرفتن از زمین خاکی به آسمان آبی…………

روز جهانی معلولان مبارک باد

همچنین در دی دی فیلم بخوانید:

ماجرای کودک آزاری نگار دختر معلول کرجی | دار زدن دختر معلول توسط پدر بی رحم

نیک ووییچیچ | بیوگرافی نیک ووییچیچ و همسرش | عکس های نیک ووییچیچ و همسرش

3/5 - (15 امتیاز)