مرگ دختر بوشهری | مرگ دختر بوشهری زیر عمل جراحی بینی

مرگ دختر بوشهری | مرگ دختر بوشهری زیر عمل جراحی بینی

مرگ دختر بوشهری | مرگ دختر بوشهری زیر عمل جراحی بینی

به گزارش دی دی فیلم ایران یکی از کشورهای است که تب عمل زیبایی بینی در آن بسیار زیاد است

و میتوان گفت کشورمان در این رابطه رتبه نخست را در جهان داراست.متاسفانه

عمل های این چنینی که با هزینه های بسیار زیاد همراه است در کشورمان رو به فزونی است

و هر چند وقت یک بار نیز قربانی های نیز میگرد که یا صورتشان برای همیشه نابود می شود یا مثل

سوده رحیمی دختر بوشهری جان خود را از دست می دهند.خانم سوده کریمی دختری از بوشهر برای عمل

بینی خود به یکی از بیمارستان های غیردانشگاهی شهر بوشهر مراجعه می کند که متاسفانه در زیر تیغ عمل

جان خود را از دست می دهد.روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر در رابطه با فوت این خانم عنوان

نموده است: به دنبال فوت غیرمنتظره خانمی جوان در یکی از بیمارستان های غیر دانشگاهی شهر بوشهر بعد از عمل جراحی ترمیمی بینی،

به استحضار می رساند موضوع به صورت جدی برای تعیین علت مرگ و روشن شدن تمامی ابعاد ماجرا در حال پیگیری است.

علت مرگ خانم کریمی تا زمان انجام کالبد شکافی توسط پزشکی قانونی قابل حدس نیست

و باید منتظر ماند که مسئولین قضایی در این رابطه اظهار نظر رسمی خود را بیان نمایند.

از امتیاز شما متشکریم!