پیامک روز کتاب و کتابخوانی | عکس نوشته روز کتاب | روز کتاب و کتابخوانی مبارک

ضمن تبریک روز کتاب و کتابخوانی ما در این مطلب برای شما عزیزان پیامک روز کتاب و کتابخوانی گردآوری کرده ایم با ما همراه باشید

جمله زیبا در مورد کتاب

جمله زیبا در مورد کتاب

کتاب، رسولی ست که زندگی را در دستانت به تماشا می گذارد تا لحظه های تنهایی ات را با خویش خلوت کنی و دل به معبود بسپاری.

جملات کودکانه در مورد کتاب

جملات کودکانه در مورد کتاب

کتاب، غذای روح است و روح از کتاب زنده است. کتاب، یار مهربانی ست که در همه احوال، دستگیر و همدم دلتنگی هاست؛ یاری که اگر تو بخواهی، هیچ گاه رهایت نمی کند.

متن ادبی در مورد کتاب

متن ادبی در مورد کتاب

کتاب را نخوانید که بخوانید!

کتاب را بخوانید که بیدار شوید …

سخنان بزرگان درباره کتاب

سخنان بزرگان درباره کتاب

برگهای سبز با رگبرگهای سفید، باعث میوه دادن درخت می شوند ؛ و برگهای سفید با رگبرگهای سیاه ، باعث ثمر دادن مغزها …

مطلب در مورد کتاب و کتابخوانی

مطلب در مورد کتاب و کتابخوانی

مطالعه، یگانه راهی است برای آشنایی و گفتگو با بزرگان روزگار که قرن ها پیش در دنیا به سر برده و اکنون در زیر خاک منزل دارند.

شعر حافظ در مورد کتاب

شعر حافظ در مورد کتاب

هر چه بیشتر کتاب بخوانید, بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد

یک بیت شعر در مورد کتاب

یک بیت شعر در مورد کتاب

کتاب, تنها رفیقی است که تو را با آنچه که هستی و در هر زمان می پذیرد.

<img class=”aligncenter wp-image-58248 size-full” src=”https://didifilm.com/wp-content/uploads/2018/10/ketab-20_new.jpg” alt=”شعر در مورد کتاب و کتابخوانی” width=

1.2/5 - (5 امتیاز)