چنگیز جلیلوند

فیلم های چنگیز جلیلوند + بیوگرافی

نام چنگیز
نام خانوادگی جلیلوند
تاریخ تولد 1319
فرزندان نیلوفر ، خشایار ، فریبا

اینستاگرام چنگیز جلیلوند + سایر شبکه های اجتماعی و ارتباطی