گیتی معینی

فیلم های گیتی معینی + بیوگرافی

نام گیتی
نام خانوادگی معینی
تاریخ تولد 1323
محل تولد بروجرد