عکس پروفایل معنوی اعتکاف

در ادامه مطالب عکس پروفایل ،ما در این نوشته قصد داریم عکس نوشته عرفانی اعتکاف را برای شما عزیزان به نمایش بگذاریم ٬امیدواریم که لذت ببرید.

عکس نوشته عرفانی اعتکاف

عکس نوشته عرفانی اعتکاف

اعتکاف

لحظه ناب با خدا بودن

عکس زیبای عرفانی برای اعتکاف

عکس زیبای عرفانی برای اعتکاف

و چه سعادتمند دعوت شدگان این جشن

خوش به حال معتکفین

عکس عرفانی مخصوص اعتکاف

عکس عرفانی مخصوص اعتکاف

عکس نوشته عرفانی و معنوی اعتکاف

عکس نوشته عرفانی و معنوی اعتکاف

پیامبر رحمت:

همه گناهان گذشته کسی که برای رسیدن به ثواب الهی

معتکف شود٬آمرزیده میشود.

عکس نوشته معنوی اعتکاف

عکس نوشته معنوی اعتکاف

اعتکاف یعنی: پله پله تا ملاقات خدا

عکس نوشته عرفانی برای اعتکاف

عکس نوشته عرفانی برای اعتکاف

نردبان دلم شکسته است٬میشود برای من کمی دعا کنی؟

یا اگر خدا اجازه میدهد جای من کمی خدا خدا کنی؟

راستش دلم مثل یک نماز بین راه خسته و شکسته است

میشود برای بیقراری دلم سفارشی به آن رفیق با وفا کنی؟

عکس نوشته عارفانه اعتکاف

عکس نوشته عارفانه اعتکاف

اعتکاف فصل زدودن گناهان

عکس نوشته مخصوص اعتکاف

عکس نوشته مخصوص اعتکاف

عکس نوشته بندگی اعتکاف

عکس نوشته بندگی اعتکاف

عکس نوشته عارفانه مخصوص اعتکاف

عکس نوشته عارفانه مخصوص اعتکاف

فدای اشک چشمان معتکف

به آن که گدای خانه اش بودی دعایم کن

عکس نوشته زیبا و عرفانی اعتکاف

عکس نوشته زیبا و عرفانی اعتکاف

اعتکاف بوی عشق می آید

بوی زیبایی٬ بوی از جنس عطر بهشت ٬

بوی از جنس دوستی عاشقانه٬بویی از جنس راز و نیاز ٬

و نزدیکی به معبود

از سفرت چه خبر؟

فدای اشک چشمان معتکف

به آن که گدای خانه اش بودی دعایم کن

عکس نوشته مخصوص اعتکاف

عکس نوشته مخصوص اعتکاف

دل را به خدا بسپار

خدای من شنونده دعاست

عکس نوشته معنوی اعتکاف

عکس نوشته معنوی اعتکاف

الهی از پیش خطر و از

پیش رهایم نیست

دستم گیر که جز تو

پناهم نیست

اعتکاف دفتر دل را گشودن و از اسرار غیبی آن آگاه شدن است

عکس نوشته عرفانی اعتکافعکس نوشته عرفانی اعتکاف

اندوهم را تو برطرف میکنی

فریادم را تو جواب خواهی گفت

دستم را تنها تو خواهی گرفت

همیشه و وقتی با شکسته هایم

دست بالا گرفته میگویم

ربنا آتنا را به خاطر بسپار

عکس نوشته عارفانه برای اعتکاف

عکس نوشته عارفانه برای اعتکاف

اعتکاف فصلی برای گریستن و موسمی برای بارش رحمت است

همچنین در سبز پندار بخوانید:

عکس نوشته اسم شبنم | پروفایل شبنم + متن و شعر زیبا با نام شبنم

پروفایل دختر بندری | عکس نوشته در مورد دختری بندری + متن

از امتیاز شما متشکریم!