فیلم سخنان باهنر درباره پخش بنزین رایگان

پخش بنزین رایگان : امروز کلیپی از مصاحبه شب گشت با آقای باهنر ، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین منتشر شد که در این مصاحبه

پیشنهاد و حرف عجیبی از سوی باهنر مطرح شد.

در این فیلم ، باهنر که به برنامه شب گشت دعوت شده بود.

ضمن تاکید بر قیمت بسیار پایین بنزین در ایران ، ابراز داشت قیمت فعلی بنزین در واقع هزینه حمل بنزین

از پالایشگاه به پمپ بنزین ها بوده است و قیمت واقعی بنزین نمی باشد و چه بسا بهتر است بنزین را در درب پالایشگاه و بصورت رایگان در اختیار مردم قرار دهند !!!!

وی در ابتدای این حرف ها پخش رایگان بنزین در درب پالایشگاه را بعنوان پیشنهادی برای دولت مطرح کرده است.

در بالا میتوانید کلیپ مربوط به این مصاحبه را مشاهده کنید.

 

از امتیاز شما متشکریم!