حقوق کارگران 97 : مبنای افزایش مزد در سال 1397 کارگران مشخص شد

حقوق کارگران 97 | حداقل حقوق کارگران در سال 1397 چقدر است ؟ | حقوق اداره کار 97

حقوق کارگران 97 : مبنای افزایش حقوق و مزد کارگران پس از کش و قوس های بسیار امروز اعلام شد.

حداقل حقوق کارگران در سال 1397 چقدر است ؟

پس از برگزاری آخرین جلسه در مورد حقوق کارگران 97 و حداقل مزد سال 1397

هزینه سبد معیشت کارگران پس از چندین جلسه بحث و تبادل نظر در کارگروه تعیین مزد ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان تعیین شد .

مبلغ دقیق هزینه سبد معیشت کارگران در کارگروه تعیین مزد 26.698.027 ریال تعیین شد.

با این حساب، اعضای شورای‌عالی کار باید طبق تبصره دوم ماده 41

مبلغ هزینه تهیه سبد معیشت کارگری را مبنای تعیین مزد سال 97 قرار دهند.

همچنین در دی دی فیلم بخوانید :

جلسه تعیین دستمزد کارگران 97 | جلسه امروز دستمزد ۹۷ هم لغو شد

افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 97 | تاریخ واریز حقوق اسفند ماه کارکنان دولت

از امتیاز شما متشکریم!