اعتصاب معلمان | رفاه معلمان و تاثیر آن بر اجتماع از زبان رضا رشیدپور

اعتصاب معلمان | رفاه معلمان و تاثیر آن بر اجتماع از زبان رضا رشیدپوررضا رشیدپور مجری تلویزیون که اجرای برنامه صبحگاهی حالا خورشید را بر عهده دارد

اخیرا با توجه به اعتصاب سراسری معلمان و اخبار منتشر شده در این باره در شبکه های مجازی

نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد و گفت :

جامعه ای که معلمش رو مرفه نگه نداره عاقبت بخیر نخواهد شد و این بدیهی هستش..
معلمی که رئیس جمهور پرورش میده
معلمی که وزیر پرورش میده
معلمی که مجری تلویزیون پرورش میده
معلم کسی که راننده خوب پرورش میده
یعنی همه چی آنجاست و در دستان خوب و بابرکت معلمه
و جامعه ای که معلمش رو سرحال نگه نداره حتما نمیتونه عاقبت بخیر بشه

در اینجا فیلم واکنش رضا رشیدپور به اعتصاب معلمان را مشاهده میکنیم.

فیلم واکنش رضا رشیدپور به اعتصاب معلمان

از امتیاز شما متشکریم!