عیدی سال 98 کارمندان دولت و بازنشستگان چقدر است ؟

عیدی امسال کارمندان و بازنشستگان کی واریز می شود ؟

عیدی سال 98 کارمندان دولت و بازنشستگان چقدر است ؟ + زمان واریز عیدیهر ساله دولت برای کارمندانش در پایان سال مقدار مشخصی را برای عیدی

و خرید های پایان سال خانواده کارمندان به عنوان پاداش پایان سال یا همان عیدی در نظر میگیرد.

زمان واریز عیدی کارمندان و بازنشستگان در سال 1398

این مقدار که هر ساله متفاوت با سال های دیگر و معمولا با افزایش مواجه است

قبل از پایان سال مشخص شده و معمولا در بهمن ماه و نهایتا تا اسفند ماه به حساب کارمندان واریز می شود.

عیدی سال 98 کارمندان و بازنشستگان چقدر است ؟

میزان و سقف عیدی امسال بازنشستگان و کارمندان در سال 1398

با بررسی بند(ب) شرایط بودجه هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی
در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ کشور،
دولت در بودجه سال آینده میزان پاداش پایان سال(عیدی) کارمندان را یک میلیون و ۷۸ هزار تومان پیش‌بینی کرده
و در عین حال عنوان شد که رقم نهایی پس از تصویب توسط هیات وزیران مشخص و قابل پراخت خواهد بود.

بر پایه این گزارش، دولت در قالب بودجه سال جاری، رقم ۹۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان
را به عنوان عیدی شاغلان دستگاه‌های دولتی تعیین کرده است.

تکمیلی 1: با توجه به مصوبه حقوق سال جاری مبلغ عیدی کارکنان به ۸۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد.
این در حالی است که براساس برآوردهای ابتدایی که در سال گذشته برای بودجه امسال انجام شده بود،
رقم عیدی دولت ۹۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده بود.

5/5 - (1 امتیاز)