اگر با این بانوان ازدواج کنید، از سربازی معاف می شوید

شاید این عنوان برای شما جذاب و عجیب باشد ولی واقعیتی است که وجود دارد. یعنی ازدواج کنید و از سربازی معاف شوید.

البته این بدان معنا نیست که شما با هر گونه ازدواجی میتوانید به این هدف دست یابید

بلکه در این مورد، منظور ازدواج مشمولان با بانوان دارای جانبازی با درصد بالاتر از 25 درصد و بالاتر می باشد.

براساس قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، آن دسته از مشمولانی

که با بانوان جانباز ۲۵ درصد ازدواج کنند، به مدت ۵ سال از تاریخ ثبت عقد

از معافیت موقت برخوردار می‌شوند و در صورت استمرار ازدواج پس از ۵ سال

با تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران از معافیت دائم بهره‌مند می‌شوند.

همچنین معافیت موقت برای این دسته از مشمولان در مقاطع زمانی ۳۰ ماهه صادر

و پس از به اتمام رسیدن مهلت داده شده، در صورتی که بنیاد شهید و امور ایثارگران

استمرار ازدواج را تایید کند، از طریق وظیفه عمومی این موضوع قابل تمدید است.
اما در تبصره این موضوع آمده است، در صورتی که از زمان ثبت عقد تا ثبت درخواست در سامانه ۲ سال و بیشتر سپری شده باشد،
معافیت موقت تا پایان ۵ سال صادر و سپس در صورتی که بنیاد شهید و امور ایثارگران استمرار ازدواج را تایید کند معافیت دائم صادر می‌شود.

همچنین در تبصره آمده است، در صورتی که بنیاد شهید و امور ایثارگران اطلاع و اطمینان حاصل نماید
که ازدواج جانباز منجر به طلاق شده، مراتب را به وظیفه عمومی استان اعلام می‌کند،
تا نسبت به لغو معافیت موقت همسر وی اقدام لازم صورت پذیرد. در نظر داشته باشید
بانوان جانبازی که در گذشته فرزند یا برادر آنان به سبب جانبازی خواهر معاف شده باشند

هم می‌توانند همسر مشمول خود را با رعایت این مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف کنند.

از امتیاز شما متشکریم!