فیلم بیرون انداختن نماینده سراوان در مجلس با اردنگی توسط مردم

فیلم بیرون انداختن نماینده سراوان در مجلس با اردنگی توسط مردمنماینده سراوان در مجلس اخیرا در کلیپی که منتشر شده بود ، رسوایی بزرگی برای خود رقم زد.

در این کلیپ ، محمدباسط درازهی نماینده مردم سراوان در مجلس پس از رد درخواست غیرقانونی اش از کارمند یک سازمان

شروع به فحاشی کرده و کارمند را به باد ناسزا میگیرد.

این واکنش وی ، باعث معرفی او به حاضران توسط کارمند بعنوان نماینده مجلس شده

و سبب واکنش شدید مردم شده ، بطوریکه وی را به صورت غیر محترمانه ای هل داده و از ساختمان به بیرون پرت میکنند.

نکته قابل تامل در این کلیپ ، توهین نماینده مجلس به مردم است چرا که وی

در پاسخ به یکی از حاضرین که گفت : خاک بر سر مملکت که تو نماینده مجلس بشی

که وی در پاسخ می گوید : بله ، خاک بر سرش …

از امتیاز شما متشکریم!