فیلم دعوای کارگری که همسرش بخاطر 100 هزار تومان فوت کرد

فیلم دعوای کارگری که همسرش بخاطر 100 هزار تومان فوت کرداخیرا کلیپی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که طبق آن

کارگری در حال دعوا با صاحب کار خود است. چرا که حقوق او مدتی به او پرداخت نشده

و همسرش نیز اخیرا به دلیل نداشتن 100 هزار تومان فوت کرده است.

مرگ همسر یک کارگر بخاطر نداشتن 100 هزار تومان

در این کلیپ کارگر مذکور با ناراحتی و صدای بلند به مردی که

با کت و شلوار دست به جیب ایستاده است در مورد عدم پرداخت حقوقش حرف میزند و دعوا میکند.

و می گوید که همسرش را که مریض بوده است به بیمارستان برده و به او گفته اند صد هزار تومان

مداوای او هزینه دارد ولی به دلیل اینکه آن پول را نداشته است به خانه بازگشته و پس از ساعاتی همسرش فوت میکند.

در این کلیپ کارگر مذکور نیز با لباس سیاه است و با عصبانیت شدید با صاحب کارش سخن می گوید.

فیلم عصبانیت کارگر از مرگ همسرش بدلیل عدم پرداخت حقوق

صحت این خبر و اتفاق توسط دی دی فیلم تایید یا رد نمیشود و فقط نسبت به بازنشر این کلیپ اقدام کرده است.

از امتیاز شما متشکریم!