فیلم خداحافظی جالب شهردار خلخال با کارکنان شهرداری

اتفاق جالبی که در مراسم تودیع و معارفه شهردار خلخال رخ داد و سوژه کاربران فضای مجازی شد!

مراسم و تودیع و معارفه رسمی پسندیده در تغییر مدیران در ادارات مختلف است.

جایی که از زحمات مدیر قبلی تقدیر و مدیر جدید معرفی می شود و به بیان دیدگاه ها و برنامه های خود میپردازد.

در این میان اما در مراسم تودیع و معارفه  شهردار قدیم و جدید شهرداری خلخال اتفاق جالبی رخ میدهد که مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار می گیرد.

در پایان مراسم ، کارمندان در فضای شدیداً احساسی و با چشمانی اشکبار با علی علایی شهردار سابق  این شهر خداحافظی می کنند.

در ادامه شاهد کلیپ خداحافظی جالب شهردار خلخال با کارکنان شهرداری از سبز پندار باشید.

لینک دانلود ویدیو

از امتیاز شما متشکریم!