فیلم سوت زدن بلبلی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه جلوی دوربین رسانه ها در دانشگاه شریف

فیلم سوت زدن اژه ای سخنگوی قوه قضاییه

سوت زدن سخنگو قوه قضائیه : صبح امروز آقای محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه حین جلسه ای در دانشگاه صنعتی شریف

وقتی داشت در مورد سخنرانی خود در دانشگاه تهران و کف و سوت های دانشجویان

برای جلوگیری از سخنرانی وی توضیح میداد

گفت : به سوت باشه ، ما هم بلدیم ، خوبشم بلدیم.

بدون دست هم بلدیم و مثل شما چهار انگشت تو دهنمون نمیکنیم دهنمون هم گشاد شه

سپس وی در اقدامی غیر منتظره شروع به سوت زدن بلبلی کرد

در کلیپ زیر ، صحنه سوت بلبلی زدن آقای محسنی اژه ای را مشاهده می کنیم.

دانلود کلیپ سوت زدن سخنگوی قوه قضائیه در جلسه رسمی

3/5 - (2 امتیاز)