حکم دادگاه صادق زیبا کلام | صادق زیباکلام روانه زندان می شود

حکم دادگاه صادق زیبا کلام | صادق زیباکلام روانه زندان شد

صاق زیباکلام ، فعال سیاسی و استاد دانشگاه تهران که به تدریس علوم سیاسی می پردازد

در دادگاهی که روز گذشته برای رسیدگی به اتهام ایشان برگزار شد به 18 ماه حبس و دو سال محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم شد

حکم دادگاه رسیدگی به اتهام صادق زیباکلام در مورد تبلیغ علیه نظام

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب

به 18 ماه حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شد.

صادق زیبا کلام در گفت و گو با خبرنگار جماران ، در خصوص رای دادگاه اش که قرار بود

امروز به وی ابلاغ شود، گفت: صبح امروز در مراجعه ای که به شعبه 15 دادگاه انقلاب

داشتم قاضی صلواتی حکم محکومیتم را به من ابلاغ کرد.

زیباکلام اظهار داشت: در حکم ابلاغی دادگاه بدوی به 18 ماه حبس تعزیری

و 2 سال محرومیت کامل سیاسی و اجتماعی محکوم شده ام.

صادق زیباکلام تا دو سال از سخنرانی محروم شد

وی در توضیح محرومیت سیاسی و اجتماعی گفت: در حکم دادگاه نوشته شده است که

او به مدت 2 سال حق سخنرانی، نوشتن مقاله، مصاحبه و حضور در فضای مجازی را ندارد.

علت اتهام صادق زیباکلام به تبلیغ و نشر اکاذیب علیه نظام چیست ؟

هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: اتهام من تبلیغ علیه نظام

و نشر اکاذیب به منظور نظام به دلیل مصاحبه با رادیو آلمان در مورد اعتراضات دی ماه کشور بود

که دادگاه اینجانب را در این خصوص مقصر شناخت و 20 روز از امروز فرصت دارد تا به رای صادره اعتراض نماید.

چرا صادق زیباکلام در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش وکیلی نداشت

وی گفت: من در هیچ یک از محاکماتم از وکیل استفاده نمی کنم چرا که معتقدم اساس

و مبنای اتهاماتم حقوقی نیست و جرمم سیاسی است. لذا وکیل نمی تواند کمکی به تبرئه ام کند.

همچنین در دی دی فیلم بخوانید :

محاکمه صادق زیباکلام به جرم تبلیغ علیه نظام | محاکمه بدون وکیل به درخواست صادق زیباکلام

ماجرای اخراج صادق زیبا کلام از دانشگاه آزاد و واکنش او

از امتیاز شما متشکریم!