نمونه سوالات ضمن خدمت راهیان نور همراه پاسخ + جزوه کامل اردوهای راهیان نور

دانلود سوالات آزمون راهیان نور به همراه جزوه کامل دوره اردوهای راهیان نور دانش آموزی ضمن خدمت

نمونه سوالات ضمن خدمت راهیان نور همراه پاسخ + جزوه کامل اردوهای راهیان نور

برای دانلود جزوه کامل راهیان نور می توانید از لینک ها زیر استفاده نمایید:

دانلود جزوه اردوهای راهیان نور جلسه اول

دانلود جزوه اردوهای راهیان نور جلسه دوم

دانلود جزوه اردوهای راهیان نور جلسه سوم

نمونه سوالات ضمن خدمت راهیان نور همراه پاسخ + جزوه کامل اردوهای راهیان نور

سوالات ضمن خدمت اردو های راهیان نور همراه با پاسخ

سوالات ضمن خدمت اردو های راهیان نور

فایل پی دی اف سوالات در انتهای صفحه موجود است.

با سلام و احترام؛ به اطلاع می رساند در راستای پیشبرد اهداف برگزاری اردوهای راهیان نور در آموزش و پرورش بدین وسیله دوره «قوانین، آئین نامه و مقررات در ایمن برگزار نمودن اردوهای راهیان نور دانش آموزی» با کد 99506149 به مدت 6 ساعت در سامانه LTMS فعال گردیده است.

با توجه به آزمون ضمن خدمت جدید فعالیت های اردویی 32 ساعته به مطلب زیر مراجعه کنید

نمونه سوالات ضمن خدمت الکترونیکی مدیریت فعالیت های اردوهای دانش آموزی

1 . برنامه های فرهنگی مذهبی را میتوان در طول اردو در اتوبوس هم اجرا کرد.

الف) صحیح

2 . حضور مستمر و همراهی دانش آموزان در اردو ضروری نیست.

الف) نادرست

3 . برای جلوگیری از متفرق شدن دانش آموزان چه اقدامی باید انجام داد؟

الف) باید دانش آموزان را براساس سازماندهی و گروه بندی که انجام شده مدیریت کرد.

4 . تصمیم به بستن کمربند ایمنی در اتوبوس ضروری است.

الف) درست

5 . در اردوها به ویژه اردوی دختران هماهنگی مسئول  ایمنی اتوبوس برعهده چه کسی است؟

الف) یک نفر از دوستان خوب بسیج و سپاه

6  .  در صورت وجود مشکل در اتوبوس میتوان مستقیما با راننده و مسئولین صحبت کرد.

الف) نادرست

7 . در شهرهایی که امکان وسیله نقلیه ……. وجود دارد حتما اعزام دانش آموزان باید بوسیله …….. انجام گیرد.

الف) ریلی ـ قطار

8 . بعد از اعزام دانش آموزان,چه مواردی را باید بصورت یک نسخه تهیه کنند؟

الف) مشخصات کامل دانش آموزان,مشخصات شناسنامه ای,آدرس محل سکونت,شماره تلفن,موارد ضروری و لازمی که در رضایتنامه دانش آموزان قید شده

9 . ………… از وظایفی است که مدیران نه تنها در اردوی راهیان نور بلکه در تمامی اردوها بایستی تهیه کنند.

الف) تشکیل پرونده اردو

10 . تشکیل پرونده اردو بر عهده مدیر مدرسه نیست.

الف) نادرست

11 . پرونده اردو شامل مشخصات دانش آموزان,مجوزهای اردو,لیست اقلامی که در اردو به همراه می برند,زمان برگزاری اردو,فرم های ارزشیابی اردو و گزارش پایانی اردو می شود.

الف) صحیح

12 . برای اینکه دانش آموزان میخواهند در یک سفر معنوی شرکت کنند لازم است از خانواده ها و مسئولین دعوت به عمل بیاید و بعد از پایان اردو نیز از آنها استقبال کرد.

الف) درست

13 . کدامیک جزء اهداف اردوهای راهیان نور نمی باشد؟

الف) تفریحی

14 . قالب اهداف این اردوها بیان می کند که مسیر درست را برای القای ………فرهم کنیم.

الف ) یک حرکت ، یک برنامه تربیتی و یک برنامه آموزشی و فرهنگی

15 . زمینه سازی و بستر سازی برای زندگی جمعی و گروهی دانش آموزان و کشف وتقویت استعدادهای دانش آموزان در محیط های خارج از مدرسه …………….. است.

الف) جزءاهداف اردو

16 . سایر اهداف اردو ها را نام ببرید.

الف) 1ـآشنایی دانش آموزان با حما سه رزمندگان -2آشنایی دانش آموزان با مناطق جنگی _د ستاوردهای جنگ تحمیلی_3زنده نگه دا شتن یاد و نام شهیدان و سرداران جنگ _4آشنایی نسل جوان با فلسفه جهاد

17 . برای اجرای خوب اردوهای راهیان نور چه عاملی لازم و ضروری است؟

الف) مدیریت و برنامه ریزی منسجم و هماهنگ از طرف همه عوامل اجرایی

18. کدام عوامل در اردوها بایستی نسبت به وظایفی که دارند توجیه شوند و اطلاعات لازم در رابطه با آن اقداماتی که باید انجام دهند بدست آورند؟

الف) مدیران مدارس ، مدیران مناطق آموزش و پرورش و مسئولین ادارات آموزش و پرورش استان؛سرپرستان و مدیران کاروان های راهیان نور ؛مربیان و راویان و روحانیون که همراه کاروان های راهیان نور اعزام خواهند شد.

19 . دستورالعمل اردو و بازدید دانش آموزی در چه تاریخی به ادارات کل آموزش و پرورش ا ستان ها و مناطق آموزش و پرورش ابلاغ شده است ؟

الف) 18/8/89

20 . دستور العمل اردوی راهیان نور دانش آموزان از مدرسه تا مدرسه به چه شماره و در چه تاریخی به استان و مدارس ابلاغ شده است؟

الف) به شماره 128611به مورخه 25/6/93

21 . سه بخشی که برای برنامه ریزی خوبی که بتواند اهداف اردوها را مد نظر قرار دهد را نام ببرید.

الف) 1ـ برنامه ریزی برای قبل از اجرای اردو

2ـ برنامه ریزی حین اجرای اردو
3ـ  برنامه ریزی هایی که بعد از اجرای اردو صورت می گیرد.

22 . دریافت و مطالعه دستورالعمل های ذکر شده و استخراج شرح وظایف عوامل اجرایی اردو از بین این دستورالعمل ها وظیفه کدام عامل اجرایی در اردو می باشد؟

الف) مدیر

23 . چه کسی وظیفه ی تشکیل جلسه شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان دو تا از ارکان مهم مدرسه هستند که حتما بایستی در جریان برگزاری اردو و برنامه ریزی اردو قرار بگیرند و آن را بررسی و تصویب کنند را بر عهده دارد؟

الف) مدیر

24 . ……………….. که لازمه برگزاری اردو است از وظایف مدیر برای برنامه ریزی اردو می باشد؟

الف) دریافت مجوز های لازم برای اجرای اردو

25 . ثبت نام دانش آموزان داوطلب و اخذ ر ضایت نامه کتبی از ولی دانش آموز بسیار مهم است . …………….. حتما بایستی فرم هایی برای ثبت نام دانش آموزان آماده کنند واز آن ها ثبت نام بعمل بیاورند.

الف) مدیر

26 . مدیر بایستی …………….. را از دانش آموزان اخذ کند.

الف) رضایت نامه کتبی

27 . هماهنگی و انجام بیمه……………………………. لازم و ضروری است.

الف) حوادث دانش آموزی و بیمه م سولیت مدنی و مکمل های بیمه ای

28 . برای اردوی راهیان نور دانش آموزان دختر علاوه بر مربیان و مسول اردو حتما باید ………………. اردو را
همراهی کندکه اگر دربین مسیرمشکلی پیش آمد بتواند مشکلات را برطرف کند.

الف) یک سرپرست مرد که تخصص و تعهد لازم را دا شته باشد

29 . پیش بینی برنامه های فرهنگی حین اردو و بعد از اردو به وسیله ……………….. لازم وضروری است

الف) مدیر مدرسه، شورای مدرسه

30 . هماهنگی ………………… توسط مدیر مدر سه با هماهنگی اداره آموزش و پرورش منطقه بایستی صورت گیرد

الف) صدور ابلاغ و حکم ماموریت برای همکاران و عوامل اجرایی

31 . ………………. برای این که برنامه ریزی درستت و دقیقی داشته باشد، حتما بایستی برنامه اردو که توسط ………………….. تنظیم و تدوین می شود در اختیار داشته باشد تا برنامه ریزی لازم را بر اساس آن ضوابط و برنامه ها پیش بینی کند.

الف) مدیر کاروان ـ قرارگاه راهیان نور

32 . …………………… از نکاتی است که سرپرستان و مدیران کاروان ها باید به آن توجه کنند.

الف) توجیه مربیان و عوامل اردو

33 . سازمان دهی دانش آموزان و مربیان بر مبنای ……………… بایستی مد نظر باشد.

الف) هر 28نفر یک مربی

34 . چه عاملی باعث موفقیت و اجرای خوب برنامه اردویی می باشد؟

الف) هماهنگی برنامه ریزی با مسئولین اردوهای راهیان نور

35 . چه کسانی باید بعضی از امکانات را برای اردو تهیه کنند؟

الف) سرپرست یا رئیس کاروان

36 . همراه داشتن تلفن همراه و وسایل ارتباطی مثل بی سیم برای مواقع ضروری و اگر حوادثی پیش آید ضروری است.

الف) صحیح

37 . ارتباط با مراجع …………….

الف) لازم و ضروری است

38 . شماره ستاد مرکزی راهیان نور …………….. می باشد که میتواند در صورت هر گونه مشکل یا موردی با این شماره تماس و اطلاعات را به مراجع ارتباط دهد.

الف) 096313

39 . دانستن شماره سامانه پلیس راهور با شماره پیامکی 110120در صورتی که هرگونه تخلفی در راهنمایی و رانندگی از ستوی راننده و یا مشکلاتی که در جاده اتفاق بیفتد . تلفن اورژانس 115در صورت حادثه وخیم در سریع ترین زمان ارتباط برقرار کنیم  125آتش نشانی برای مواقع ضروری,لازم است؟

الف) درست

40 . نکته ای که حتما باید مدیران کاروان به آن توجه کنند بررسی ………….. میباشد.

الف) چک لیست فنی مشخصات خودرو و اتوبوس هایی که برای اعزام پیش بینی می کنند

41 . تشکیل جلسه توجیهی برای ……………. و نکات ایمنی سفر بسیار ضروری است.

الف) دانش آموزان و مربیان

42 . بررسی سلامت و بهداشتی بودن مکان کار و استراحت و اسکان دانش آموزان و اقلام خوراکی نهار –شام و صبحانه بین راه حتما بایستی قبلاَ شما نظارتی داشته باشید و از بهداشتی بودن و سالم بودن آن مطمئن باشید.

الف) درست

43 . ارتباط و هماهنگی با نیروهای امدادی و امنیتی لازم و ضروری نیست.

الف) نادرست

44 . احتمالا”همه کاروان ها اسکورت هایی از …………….. همراه خواهند داشت.

الف) پلیس راهنمایی و رانندگی و اورژانس

45 . هماهنگی با محل های استراحت بین راهی و مکان اسکان لازم است.

الف) صحیح

46 . ارتباط و هماهنگی و همکاری و تعامل با کدام مسئولین لازم و ضروری است؟

الف) پلیس راهنمایی و رانندگی و اورژانس

47 . سرپرست و مدیران کاروان ها قبل از حرکت حتما”بایستی مراکز بین راهی جهت ……………را مشخص کنند.

الف) استراحت و نماز

48 . باتوجه به تصمیم …………… تردد اردوهای دانش آموزی درشب ……………. می باشد.

الف) وزیر و قرارگاه اردوی راهیان نور ـ ممنوع

49 . مدیران کاروان ها بای ستی طوری برنامه ریزی کنندکه از ……………… تا ………………… که مجاز هستندحرکت کنند و زمان اردو را طوری برنامه ریزی کنند که دراین ساعات به مقصد یا محلی که اسکان شبانه خواهند داشت برسند.

الف) ۵ صبح ـ ۱۱ شب

50 . وظایف مربیان در اردوهای راهیان نور چیست؟

الف) دستورالعمل اردوی راهیان نور را به دقت مطالعه کنند و شرح وظایف ونکاتی که مربوط به مربی است را استخراج کنند.

51 . مربی بایستی دانش آموزان را در قالب گروههای ……………. سازماندهی کند.

الف) 7نفره

52 . چرا مربی بایستی دانش آموزان را در قالب گروههای 7نفره سازماندهی کند؟

الف) به لحاظ اینکه مربیان بتوانند دانش آموزان را ازطریق سرپرستان وسرگروهها کنترل کنند

53 . مربیان باید بدانندکه مسئولیت اصلی با ……………. است وتعامل لازم رابا آنها داشتته باشتند و سلسله مراتب اداری ومدیریتی را رعایت کنند.

الف) مدیران کاروان

54 . در سوار و پیاده شدن اتوبوس دقت لازم را داشته با شیم که ……………..

الف) بچه ها جا نمانند وتاخیرنکنند

55 . تأخیر دانش آموزان موجب ………………… خواهد شد.

الف) خلل در اجرای برنامه ها

56 .  توجه شود در اتوبوس یک دانش آموز از اول سفر تا آخرسفر روی یک صندلی ننشیند که خسته می شود.یک دانش آموز کنار پنجره و آخر اتوبوس امکان دارد خسته شود براساس سازماندهی که دارید حتما جابه جا کنید.

الف) صحیح

57 . کنترل دانش آموزان در طول مسیر و محلهای بازدید وجلوگیری از ورود دانش آموزان در مناطق ممنوعه در یادمان ها و تماس با اشیا و جنگ افزارهای ممنوعه که این را باید مد نظر قرار دهید جزء کدام مورد است؟

الف) آشنایی با سامانه های امنیتی و امدادی

58 . رعایت نظم و ان ضباط و شئونات اخلاقی تو سط دانش آموزان ضروری ا ست بعضی از دانش آموزان به دور از اطلاع که کجا آمده اند چه هدفی دارند و با فرهنگ های مختلف شروع به جنگ ها ودرگیری با دانش آموزان خواهند کرد.

الف) درست

59 . برای جلوگیری از حوادث ترافیکی اصول پیشگیری را رعایت کنیم.

الف) درست

60 . بر اساس قانون، کسانی که سرنشین وسایل نقلیه عمومی هستند و این وسایل هم در جاده های برون شهری و مسیرهای بزرگ راهی و آزادراهی تردد دارند، همه سرنشینان بلااستثنا مکلف به چه امری هستند؟

الف) کمربند ایمنی را ببندند

61 . کسانی که همیاران پلیس هستند،در داخل اتوبوس چه وظیفه ای دارند؟

الف) محترمانه به اطرافیانی که داخل خودرو هستند، مودبانه و محترمانه استفاده از کمربندی ایمنی را یادآوری بکنند.

62 . در ردیف جلو و آدر کمربند ایمنی می تواند به صورت ………….. باشد.

الف) مورب

63 . اگر تک تک کمربند نبسته باشید و پلیس کن کنترل کند، می تواند راننده خودرو را به علت نبستن کمربند از طرف شما جریمه کند.

الف) درست

64 . اگر اتوبوسی که شما استفاده می کنید در ادامه حرکت متوقف شود و بماند این توقف چون در راه است ممکن است حوادث دیگری ایجاد کند . راننده وسیله نقلیه باید وسیله را به …………….. هدایت کند.

الف) منتهی الیه سمت راست

65 . اگر اتوبوسی که شما استفاده می کنید در ادامه حرکت متوقف شود و بماند این توقف چون در راه است ممکن است حوادث دیگری ایجاد کند . راننده وسیله نقلیه باید وسیله را به منتهی الیه سمت راست هدایت کند. اگر میسر نبود ، بسته به نوع راه علامت گذاری در فا صله های مختلف دا شته با شد . اگر در جاده
باشد ، در فاصله ۷۰متری اتوبوس انجام شود . اگر در بزرگراه و ازاد راه باشد ۱۵۰متر عقب تر باشد و یا تابلوی مثلث را بگذاریم.

الف) درست

66 . زمانیکه اتفاقی افتاده و درها باز نمی شوند و ما مجبوریم که مسافرها را تخلیه کنیم . این پیش بینی شده که کسانی که داخل خودرو هستند می توانند شیشه ها را بشکنند و از شیشه خارج شوند

الف) درست

67 . در هنگام وقوع حادثه و زمانیکه درهای اتوبوس باز نمی شوند شیشه ها را باید چگونه شکست؟

الف) برای شکستن شیشه ها چکش هایی پیش بینی و روی ستون ها نصب شده که مخصوص شکستن شیشه ها است . شیشه ها با توجه به این که دو جداره هستند و خیلی هم محکم و سکوریت هم هستند ، به سادگی نمی شکنند اما با استفاده از این چکش و آلیاژی که در چکش استفاده شده با یک ضربه شیشه خرد می شود .حتما باید چکش را بر داریم ، با نوک چکش بایستی ضربه ای را به قسمت های اطراف شیشه بزنیم ، نه وسط شیشه

68 . وظیفه سرنشینان داخل اتوبوس چیست؟

الف) بستن کمر بند ایمنی ،عدم ایجاد مزاحمت برای راننده ،حتی صحبت های چند نفره که ممکن است حواس راننده را پرت کند.

69 . چرا زمانیکه اتوبوس در حال حرکت است نباید داخل آن راه رفت؟

الف) این حرکت ها مساوی با افتادن آنها است حرکت با هماهنگی مهماندار ودر حال توقف باشد

70 . اگر اتوبوس متوقف شد و بنا به دلایلی قرار شد از درها سریع دارج شویم یادمان باشد با توجه به سیستم و تجهیزاتی که برای درها پیش بینی شده راننده خودرو با فشار دادن دکمه می تواند در را باز و بسته کند و ما سوار و پیاده شویم .ممکن است داخل اتوبوس محبوس باشیم و می خواهیم خیلی سریع خارج شویم راننده اتوبوس هم از سیستمی  که در اختیارش دارد استفاده می کند اما عمل نمی کند.در این صورت چه باید کرد؟

الف) این قطعه یک درپوش دارد که ان را بلند می کنیم و سپس کلید قرمز را فشار می دهیم خود به خود باد پشت سیلندر خالی می شود و با خالی شدن باد در به صورت اتوماتیک باز می شود البته یادمان باشد باز شدن اتوماتیک در خودروهای مدل بالا یش بینی شده و در مدل های پایین بعد از اینکه دکمه را فشار دادید باید در را به بیرون فشار دهیم تا باز شود حتما با آرامش و با عجله نباشد از زمانی که ضرورت ایجاد کرد پس از زدن کلید خروج اضطراری روی در فشار بیاوریم.

71 . تک تک سرنشینان هم حواسشان جمع باشد و رفتار راننده را رصد بکنند اگر احساس کردند راننده خسته و خواب آلود است ……………..

الف) حتما به نوعی از ادامه ی رانندگی جلوگیری کنند

72 . یکی از مسایل مهم برای پلیس ………….. است و هدف این است که صحیح و سالم به مقصد برسیم

الف) مشارکت همگانی در نظارت وسیله نقلیه

73 . مدیر فنی داخل ترمینال ها وسیله نقلیه را بر اساس ………………. معاینه کند و بعد اجازه خروج به اتوبوس دهد.

الف) چک لیست ها

74 . در بحث تصادف یکی از موضوعات مهم چیست؟

الف) رعایت نکردن سرعت در پیچ ها و سرازیری هاست. باید سرعت مطمئنه (سرعتی که راننده قادر باشد وسیله را کنترل کند )رعایت شود

75 . زمانیکه راننده پیوسته از ترمز استفاده می کند به جای اینکه از ریتادور استفاده کند مدام ترمز می کند این باعث می شود …………….

الف) لنت ها و کاسه های چرخ لق شود و در بعضی جاها جواب ندهد یا در بعضی جاها ریتادور جواب ندهد.

76 . پلیس مدرسه حتما پرچم را داشته باشد .تا به مربی برای عبور دانش آموزان از عرض راه کمک کند. خودروها نیز مکلفند که بایستند .اگر نایستند پلیس با ۵۰تومان جریمه ی نقدی و 3امتیاز منفی راننده را می یگرد و اعمال قانون می کند.

الف) درست

77 . حتما باید اداره ی …………… را در جریان جایی که می روید بگذارید و از حضور آن ها استفاده نمایید.

الف) راهنمایی و رانندگی شهر

78 . پلیس آموزشهایی را به دانش آموزان می دهد . چرا که بچه ها سرمایه ی آینده ی آن ها خواهند بود و راهبران ترافیکی آینده میباشند.

الف) صحیح

79 . زمانی که با یک حادثه ترافیکی روبه رو شدید چه اقداماتی باید انجام بدهید ؟

1.     ابتدای کار باید از اورژانس 115 کمک بخواهید.

2.     حفظ خونسردی خودتان

3.     پاسخگویی دقیق به سوالات کارشناسان 115

80 . جزئیاتی مثل مسردود شردن راه و مسریر ، تجمع مردم ، تعداد مصردومین، تعداد برخورد خودروها را به اورژنس اطالع دهید.

جواب : درست

81 . جزئیاتی مثل مسردود شردن راه و مسریر ، تجمع مردم ، تعداد مصردومین، تعداد برخورد خودروها را به اورژنس اطلاع دهید.چرا؟

تا مرکز اورژانس تصمیم به ارسال بهتر وسیله نقلیه بگیرد ممکن اس شما را هم راهنمایی کند تا جان یک انسان را نجام دهید. دقت کنید آیا رحنه حادثه خطر انفجار یا آتش سوزی دارد یا نه.

82 . معموال آتش سوزی ها از قسم موتور خودرو شروع خواهد شد

جواب :درست

83 . باز کردن کاپوت در آتش سوزی باعث چه میشود؟

پس به هیچ عنوان کاپوت خودرو را در ابتدای کار باز نکنید. چون رسیدن هوا و اکسیژن باعث افزایش آتش سوزی می شود .

84 . در اتش سوزی خودرو به هیچ عنوان نباید مصدومین حوادث ترافیکی را جا به جا کنید. مگر در شرایط خاص

جواب :درست

85 . شرایط خاص که باید در موقع اتش سوزی خودرو .مصدومین را جا به جا کنید کدامند؟

1.     زمانی که مصدوم در خودرویی اس که خطر آتش سوزی و انفجار دارد

2.     شما در جایی قرار دارید که تماس با اورژانس امکان پذیر نیست

3.     مصدوم نیازمند اقدامام حفظ حیام ا س و حال او بسیار وخیم است مانند زمانی که نیاز به احیای قلبی – ریوی دارد

86 . استفاده از گاز استریل یا یک پارچه تمیز روی محل خونریزی قرار دهید و آنرا پایین تر از سطح بدن قرار دهید و محکم فشار دهید تا خونریزی بند بیاید .

جواب: درست

87 . در زمان  بند آوردن  خونریزی  باید به چه چیز هایی توجه کرد؟

1.     محل خونریزی دارای اجسام خارجی نباشد . مثل تکه آهن ؛ چوب ؛ و یا هر چیز دیگری که درون زخم ممکن است برود.

88 . در زمان  بند آوردن  خونریزی  اگر جسم خارجی دیدید در درون زخم باید چکار کنیم؟

باید پارچه یا گاز را طوری دور آن جسم قرار دهید که از حرک و جابه جایی آن جلوگیری شود . تا آسیب بیشتر نشود

89 . اگر گاز یا پارچه ای را روی محل خونریزی قرار دادید ؛ اگر خونریزی بند نیامده بود………………

جواب:  پارچه را نباید بردارید و پارچه یا گاز را روی پارچه قبلی قرار داده و دوباره این حرک را ادامه دهید و فشار را ثاب نگه دارید تا خونریزی بند بیاید

90 . اگر با مصدومی مواجه شدید که دچار قطع عضو شده بود…………………..

جواب:  عضو قطع شده را درون پارچه بپیچید و درون یک کیسه پالستیکی قرار دهید . کیسه پالستیکی را درون ظرفی حاوی آب و یخ قرار دهید که همراه بیمار به بیمارستان منتقل شود .

91 . جلوی اقدامات نادرست افراد ناآگاه که برای مصدومین انجام می دهند را بگیرید و ………………..

جواب : منتظر آمبولانس باشید تا خدمات پیشرفته اورژانس 115 بر بالین بیمار برسد .

92 . علت های مختلف تشنج؟؟؟

جواب: ضربه به سر ؛ مسمومی ها ؛ یا در بچه ها به عل افزایش تب و درجه حرارت بدن

93 . در مرحله ی اول تشنج بیمار باید چکار کند؟

جواب: باید سرجای خودش بنشیند تا از سقوط ناگهانی و آسیب به او جلوگیری شود

94 . در فاز دوم تشنج ما باید چه اقداماتی انجام بدهیم؟

جواب: اقداماتی که ما باید انجام دهیم جلوگیری از آسیب های بیشتری ا س که ممکن است با اجسام سخت ؛ اجسام تیزی که دور و اطراف بیمار هستند برخورد کند و آسیب جدیدی را برای بیمار بوجود آورد . پس باید در ابتدای کار از سر و گردن بیمار محافظ به عمل آید و مراقب کنید تا اندام و اعضایش با اجسام سخت برخورد نکند

95 . با زور نباید جسمی را وارد دهان کرده و یا بین دندان های او قرار دهید………..

جواب:  چرا که حرکام بیمار غیر ارادی اس و ممکن اس آسیب به دندان ها و خود بیمار وارد شود .

96 . پس از اتمام تشنج و پرش های عضالنی ؛ بیمار به خواب عمیقی فرو خواهد رفت. باید چه اقداماتی انجام داد؟

1.     بیمار را به پهلوی چپ قرار دهید تا اگر ترشحاتی موجود باشد وارد راه هوایی بیمار نشود و تنفس بیمار دچار اشکال نشود

2.     تا آخر حمله کنار بیمار قرار دا شته با شید و در صورتیکه بیشتر از چند دقیقه طول کشید از اورژانس 115 کمک بگیرید.

97 . مسمومیت غذایی بیماری ا ست  که به دنبال خوردن غذاهایی که دارای ارگانی های مضر مثل ویروس ها ؛ باکتری ها یا آمیب ها هستند پیش می آید .

جواب: درست

98 . نشستن دست  قبل از غذا هم نمی تواند باعث ایجاد مسمومیت شود

جواب : نادرست

99 . علائم مسمومیت می تواند ………………….بعد از آن شروع شود

جواب: چند دقیقه پس از خوردن تا 48 ساعت

100 . علائم مسمومیت  ………………….

جواب : اسهال ؛ استفراغ ؛ دل پیچه ؛ اسهال خونی ؛ دل درد ؛ دید دو بینی ؛ خشکی دهان ؛ اختالل در بلع و حتی فلج عضلات هم میتوانند از علایم مسمومیت با شند.

101 . مهم ترین کار پس از مصرف مواد غذایی مسموم ………

جواب: جبران مایعات است

102 . به فردی که مسمومیت غذایی دارد باید مواد لبنی بدهیم

جواب: نادرست

103 . اگر دل درد ؛ اسهال خونی و یا علائمی که دارد پس از ………برطرف نشد ؛ حتما باید به پزشک مراجعه کند و درمان اساسی صورت گیرد.

جواب: سه روز

104 . از جمله علایم آن سرخی پوست + درد در قسم پایین تر است

جواب: سوختگی درجه 1

105 . مهم ترین علامتش تغییر رنگ پوست و تاول است .

جواب: سوختگی درجه 2

106 . اگر کل پوست بسوزد ؛ سیاه می شود نقروز می شود و از بین می رود .

جواب: سوختگی درجه 3

107 . سوختگی درجه 3 هنوز درد را هم دارد ؛ با اینکه گیرنده های درد سوخته است .

جواب : درست

108 . راه مقابله با سوختگی:

پوست سوخته را دو دقیقه زیر آب شیر قرار دهید تا دمای پوست پایین بیاید . بعد از اینکه خنک شد ؛ با یک گاز استریل خشک ؛ آن قسمت را خشک و پانسمان می کنیم .به هیچ عنوان نباید از پماد سوختگی استفاده کنیم . چون پماد سوختگی اگر بمالیم ؛ روی سوختگی درجه حرارم را حفظ می کند و باعث سختگی لایه های پایین می شود و جلوی آلودگی و عفونت پوست را میگیرد . در نهایت چون این بیماران به دلایل مختلف دچار هایتپری ) افت دما ( می شوند ؛ حتما باید با پتو بپیچانیم . و انتقالش دهیم به بیمارستان . اگر سوختگی بیمار بیش از اندازه کف دست شود و یا سوختگی مفاصل برای بیمار مطرح شود و یا قفسه سینه بیمار بسوزد و یا سوختگی استنشاقی مطرح شود حتما باید توسط اورژانس پیش بیمارستانی به بیمارستان منتقل شود .

109 . مواردی که در سوختگی نباید اعمال شود:

مثل پاره کردن تاول ؛ خنک کردن با یخ ؛ استفاده از روش های سنتی مثل استفاده از خمیر دندان و یا استفاده از پماد دیگر

برای دانلود فایل پی دی اف سوالات اینجا کلیک کنید.

3.7/5 - (4 امتیاز)