فیلم دعوای آقای هزینه ( داوود غفاری ) و وحید خزایی | چاقو کشی هزینه و مصدوم کردن وحید خزائی

فیلم دعوای آقای هزینه ( داوود غفاری ) و وحید خزایی | چاقو کشی هزینه و مصدوم کردن وحید خزائی

ماجرا و علت دعوای داوود هزینه و وحید خزایی

اخیرا داوود غفاری معروف به داوود هزینه و وحید خزائی یا خزایی

که هر دو را اصطلاحا شاخ های فضای مجازی می نامند.

بعد از کل کل ها و بگو مگو های مجازی ای که داشته اند

با هم درگیر شدند. این دو شخصیت که در ترکیه زندگی میکنند

و به دلایلی از ایران فرار کرده اند

دعوای اقای هزینه (داود غفاری ) با وحید خزایی

دعوای وحید خزایی و هزینه

در این درگیری که کار به چاقو کشی و تیراندازی ( طبق شنیده ها) کشیده است.

به هم آسیب رسانده اند ، پس از پایان دعوا هر دو در صفحه اینستاگرام خود لایو میگذارند و به هم فحاشی میکنند.

بخشی از فیلم دعوای ان دو فرد در زیر آورده شده است.

فیلم درگیری وحید خزائی و داوود غفاری یا داوود هزینه در ترکیه

در این فیلم که پس از دعوای داوود هزینه با وحید خزائی پخش شده است.

داوود هزینه که گردنبند وحید خزاعی را از او گرفته است

از صفحه اینستاگرام خود لایوی را پخش میکند و وحید خزائی را به استهزا میگیرد.

اینجا هم پس از دعوای وحید خزائی با داوود هزینه است

که در آن وحید خزایی در گوشه ای است و به یکدیگر فحش میدهند.

که شخصی میانجی گری کرده و مانع برخورد این دو می شوند.

اما اگر داوود هزینه یا داوود غفاری را نمی شناسید

یا وحید خزایی را تا بحال اسمش را نشنیده اید

میتوانید با کلیک روی اسمشان با آنها آشنا شوید

از امتیاز شما متشکریم!