فیلم توهین نماینده ایذه به مردم و یک خانم معلم : خلایق هر چه لایق

فیلم توهین نماینده ایذه : اخیرا فیلمی در شبکه های مجازی دست به دست می شود که در آن یک زن خود را به عنوان معلم و فرهنگی معرفی می کند

و چندین مشکل را با آقای هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه خوزستان مطرح میکند.

و حتی مردی که در آن جمع حاضر است نیز در تایید حرف های این خانم ، نمونه ای را بیان می کند.

اما با این حال ، نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسلامی در پاسخ ، به جای عذرخواهی

و قول پیگیری ، این خانم فرهنگی را با جمله ی : خلایق هر چه لایق

مورد خطاب قرار داده و با ادامه حرف هایش، این شهروند و سایر شهروندان را مورد توهین قرار میدهد.

این خانم معلم ، به وضعیت نامناسب سرویس های بهداشتی استادیوم ایذه

و میزبانی بسیار ناشایست ایذه از مهمانان سراسر کشور انتقاد کرده بود. که مورد توهین نماینده ایذه قرار گرفت.

5/5 - (1 امتیاز)