نمونه سوال ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت برای فرهنگیان به همراه پاسخ آزمون اول

نمونه سوال ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت برای فرهنگیان به همراه پاسخ

دانلود نمونه سوال ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت آزمون شماره 1 با پاسخ

با توجه به شروع آزمون ضمن خدمت فرهنگیان تربیت در پرتو عبادت ، در زیر نمونه سوالات این آزمون را

برای شما عزیزان آماده کرده ایم تا مورد استفاده و بهره شما فرهنگیان عزیز قرار گیرد.

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت مرحله دوم

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت مرحله دوم

همچنین میتوانید با خرید مجموعه کامل نمونه سوالات و محتوای مرحله چهارم

ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت ، علاوه بر این سوالات ، لیست کاملی از بقیه سوالات این آزمون را نیز مشاهده کنید.

قیمت : 2900 تومان ( کمتر از 3 هزار تومان)

نمونه سوالات آزمون چهارم ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت فرهنگیان + محتوای مرحله چهارم

1. حس پرستش از آن تعبير به حس … مي شود

الف) معنوي

ب) رباني

ج) يكتا پرستي

(شايد الف – درست تر؛ حس ديني)

2. حس پرستش در كدام گزينه درست آمده است؟

الف) فقط مخصوص پيامبران و امامان مي باشد

ب) فقط مخصوص صالحان مي باشد

ج) در عموم افراد بشر وجود دارد ))))

3.پيامبران چه چيزهايي را به عنوان پرستش آوردند؟

الف) نوع پرستش را به بشر آموختند

ب) جلوگيري از شرك

ج) هر دو مورد ))))

 4.اصلي ترين بعد وجودي آدمي چيست؟

الف) نيايش و پرستش ))))

ب) ميل به پرستش

ج) نوع دوستي

 5.كدام جمله صحيح است؟

الف) انسان ها در ابتدا انحرافاتي مانند بت پرستي و … داشتند و سپس يگانه پرست شدند

ب) انسان ها از ابتدا يگانه پرست بودند و بت پرستي و پرستش ماه، ستاره و … انحرافاتي بود كه به مرور ايجاد شد ))))

ج) از ابتدا هم يگانه پرستي و هم پرستش بت ها، ماه و ستارگان وجود داشت و به تدريج مردم راه خود را از يكديگر جدا كردند

نمونه سوال ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت +فرهنگیان

6.كدام حس به حس ديني تعبير مي شود؟

الف) حس پرستش ))))

ب) حس عبادت

ج) حس حب خويشتن

 7. منظور از حال در اين جمله انيشتين چيست؟ در اين حال فرد به كوچكي آمال و اهداف بشر پي مي برد

الف) حال پرستش ))))

ب) حال مرگ

ج) حال عبادت

 8.اين جمله از كيست؟ نيايش عمل حياتي و متعارفي است كه به وسيله آن جزيره كوچك شخصيت ما وضع خود را در كل بزرگتري از حيات اكتشاف مي كند

الف) اقبال ))))

ب) انيشتين

ج) ويليام جيمز

 9.اساسي ترين پيام قرآن چيست؟

الف) هدايت بشر

ب) توحيد ))))

ج) عدالت

 10.كدام جمله صحيح است؟

الف) پيام توحيد اختصاص به پيامبر خاتم دارد

ب) پيام توحيد سرلوحه رسالت همه انبياست ))))

 11. این جمله از كيست؟ من مي خواهم انسان را از پرستش غير انسان آزاد سازم تا انسان خود را بپرستد

الف) ويليام جيمز

ب) كارل ماركس ))))

ج) اينيشتين

نمونه سوال و پاسخ ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت کتاب طهارت روح استاد مطهری

نمونه سوال ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

12. بالاترین گناه چيست؟

الف) شرك به خدا ))))

ب) سبك شمردن نماز

ج) ترك مستحبات

13.انواع پرستش كدامند؟

الف) ظاهري و باطني

ب) عملي و اكتسابي

ج) قولي و عملي ))))

 14.جملات و اذكاري كه به كار مي بريم كدام نوع پرستش است؟

الف) زباني

ب) قولي ))))

ج) عملي

 15. وقوف عرفات و مشعر، كدام نوع پرستش مي باشند؟

الف) زباني

ب) قولي

ج) عملي ))))

 16. نماز مشتمل بر كدام نوع پرستش است؟

الف) زباني

ب) قولي

ج) عملي

د) الف و ب

(اين سؤال اشتباه است؛ گزينه ب و ج درست است)

 17. اعمال انسان بر چند نوع است؟

الف) دو نوع ))))

ب) سه نوع

ج) بيش از سه نوع

 18. عمل يك خياط در خياطي كدام نوع از اعمال است؟

الف) اعمالي كه خالي از منظور خاص است ))))

ب) اعمالي كه با يك سلسه مقصود و هدف خاص انجام مي پذيرد

 19.بیشتر كارهاي انسان، كدام نوع از اعمال است؟

الف) اعمالي كه خالي از منظور خاصي است ))))

ب) اعمالي كه با هدف خاص صورت مي پذيرد

ج) اعمالي كه بدون داشتن منظور خاص ولي با هدف صورت مي گيرد

نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت  استاد مطهری

 20. کدام نوع كار در حكم كلمات و الفاظ و لغات مستعمل رايج است؟

الف) اعمالي خالي از منظور و هدف

ب) اعمالي داراي هدف خاص ))))

ج) هر دو

 21. محتوای پرستش چيست؟

الف) ثنا و ستايش خدا به اوصافي كه مخصوص اوست

ب) تسبيح و تنزيه خدا از هر گونه نقص و كاستي

ج) سپاس و شكر خدا به عنوان منشأ اصلي خيرها و بركات

د) همه موارد ))))

 22. کتاب اسفار از كيست و موضوع آن بيشتر در چه رابطه اي است؟

الف) بوعلي سينا – تسبيح خدا

ب) ملا صدرا – ماهيت عشق ))))

ج) ملا صدرا – تسبيح خدا

د) بوعلي سينا – ماهيت عشق

همچنین در دی دی فیلم بخوانید :

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت | خلاصه کتاب طهارت روح

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون دوم ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت – مرحله دوم

از امتیاز شما متشکریم!