فیلم برخورد تند محافظان روحانی با یک شهروند در لاهیجان

فیلم برخورد تند محافظان روحانی با شخصی در لاهیجان

سفر اخیر روحانی به لاهیجان حواشی بسیاری داشته است.

مردم عزیز کشورمان در شرایط وخیم اقتصادی این روزها تح فشار هستند.

یکی از برجسته ترین حواشی سفر اخیر رئیس جمهور کشورمان به لاهیجان

کلیپ و فیلمی است که در زیر آن را برای شما تهیه کرده ایم.

در این فیلم زمانی که اتومبیل آقای روحانی در حال گذر از میان مردم و رفتن

به سمت تریبون هست شخصی از میان جمعیت به سمت

اتومبیل آقای روحانی حرکت می کند و سعی میکند که جلوی آن را بگیرد.

این فرد با تذکر های زیاد محافظان ماشین آقای روحانی کوتاه نیامده و سعی در ایستادن و توقف این اتومبیل دارد.

محافظان آقای روحانی به سمت او می روند و با رفتار خشونت آمیزی این شخص را از سر راه اتومبیل بر می دارند.

البته این مسئله را میتوان از این جهت نیز نگاه کنیم و آن را امری ضروری بدانیم زیرا ممکن بود این شخص از نگه داشتن خودروی

رئیس جمهور هدف سوء قصد داشته باشد و این عمل محافظان آقای روحانی را محافظه کارانه بدانیم.

با این وجود این ویدیو در فضای مجازی بسیار منتشر شده است و واکنش های متنقضی به همراه داشته است.

فیلم برخورد فیلم برخورد تند محافظان روحانی

در این فیلم صدای محافظان شنیده می شود که میگویند :

برو کنار، و سپس شهروند را با خشونت به کناری پرتاب میکنند. و از سر راه اتومبیل بر میدارند.

همچنین در دی دی فیلم بخوانید :

داماد حسن روحانی کیست ؟ کامبیز مهدی زاده فرساد

 

از امتیاز شما متشکریم!