پروفایل سربازی | عکس نوشته سربازی | متن دلتنگی سربازی

پروفایل سربازی

پروفایل سربازی

سه چیز از آدم مرد میسازه

1 – سربازی

2- زندان

3 – غربت

اگه اینارو تجربه نکردی بدون جات بغل مامانیته

عکس پروفایل سربازی

عکس پروفایل سربازی

پای در نه تا سرافرازان سرافرازی کنند
ناوک اندازان چشم ترکتازت از چه روی

برکمان سازان ابرویت کمین بازی کنند
در هوای گلشن روی تو هر شب تا بروز

عاشقان با بلبل خوش خوان هم آوازی کنند
موکب پادشاه عشقت چون علم بر دل زند

در نفس جانها هوای خانه پردازی کنند
چون طناب عنبری بر مشتری چنبر کنی

اي بسا دلها که موزیک رسن بازی کنند
طره‌هاي سرکشت کی ترک طراری دهند

جوک سربازی

جوک سربازی

گفتن سربازی میشه 24 ماه

منم که 1 سال وقت دارم تا رفتن به سربازی

بعدش این‌که گفتن به تعداد هر بچه 3 ماه کسری میدن

لطفا خانمی که میتونه در نخستین زایمان 8 قلو بدنیا بیاره برام پیدا کنید

متن غمگین سربازی

عکس نوشته جدید سربازی

چشمی که نمی‌خواهد یک لحظه بماند باز

با اسلحه نحس و مسئولیت واهی

درگیری خود با خود در حیرت این بازی

می کاهد و میشوید ، افسار  شبانگاهی

توصیف تو را گویم دریک قدم از لحظه

شاید که به صبح آید

پایان  چنین راهـی

سربازی دلتنگی

دلتنگی سرباز

وقتی که تو سربازی ، در سنگر تنهایی

یک نیمه شب بی روح در عالم  بدحالی

پوتین  عرق خورده ، یک قمقمه آب  گرم

دیوانگی  مطلق ، در فکر  خودآگاهی « خدا ، گاهی»

اسمس سربازی

اسمس سربازی

غضنفر میره سربازی تو صف بوده سروانه میگه

به چپ چپ به راست راست

میبینه غضنفر همینجوری وایستاده میگه

تو چرا به فرمانم عمل نمی کني؟

غضنفر میگه

جناب سروان شما اول تصمیم قطعی بگیر بعد من انجام میدم.

عکس نوشته سربازی

عکس نوشته سربازی

سربازان، ناموران
سربازان، ناموران
پاسبانان دلیر و پاک باورمام وطن
هستی، برانگیخته جانسپاری کردن
با مهر و راستی باور سرخ در پیمان
O
با زایش هنگام هاي سره
زیر آسمان کبود میدان رژه
-آن سوتردسته هاي پراکنده کلا غ ها
روی برگردانده به ما پرواز میکنند.
-آن سوتردسته هاي مرغ هاي سپید دریاچه
روی برگردانده به ما آواز میخوانند.
ما سربازان
هر بار در هنگام بامداد و شامگاه
بر زمین هموارمیدان رژه
بادست و پاهای کشیده
باسری نیم رُخ چرخیده
چشم به پرچم وطن دوخته

متن های سربازی

متن های سربازی

سلامتی سربازی که

شب ها تا صبح تو خلوت تنهای پست دادن اشک میریزه و سختی میکشه

به امید این‌که ي روز به عشقش میرسه

ولی

بی خبر از این‌که عشقش شب ها زود میخوابه تا از قرار فرداش جا نمونه

عکس مرزبان

عکس مرزبان

بو کشیدم بوی واکسن بوی آش
بو کشیدم بوی واکسن بوی آش
از تنت آید مشامم اي داداش
یاد آن روز کذایی آمدش
یاد آن دژبان و قد و قامتش
یاد اول شب ، کلاغ پر ، لوبیا
این کجاست من آمدم بابا بیا
یک بدو و دو بایست و سه بشین
اي خدا حقم نبود میدان مین
گشت شب افسر نگهبان و تفنگ
حفظ وطن با دلی هم چون پلنگ
ایست در شب ، رمز شب از یاد رفت
هر چه تشویقی بود بر باد رفت
پست و پست و هفته ها آفتاب رفت
کل آزادی دو سال در خواب رفت
در یگان تسبیح و چوبخط می‌کشی
اربده ، توپ و تشر را میچشی

شعر سربازی جدید

شعر سربازی جدید

بسوزد آنکه سربازی بنا کرد تو را از من مرا از تو جدا کرد

گروهبانان مرا بیچاره کردند لباس شخصی ام را پاره کردند

به خط کردند تراشیدند سرم را لباس آش خوری کردند تنم را

جملات دلتنگی سربازی

جملات دلتنگی سربازی

می‌روم سربازی
سرم را تراشیدند
چون مدادی که
در مداد تراش
می چرخانند
لباسی به تنم به رنگ خاک
و کلاهی به سرم
نقابدار
روانه بر دیار غربت
و اشک هاي مادرم
پشت سر
و شیشه مربایی
که در کوله ام گذاشته بود
پدر بزرگ هم
اشک هایش همنوا
با رقص دستانش
نوه اش می رفت
اما ایستاده
قامت راست
می رفت تا مرد شود
می رفت سربازی
و آن زمان که برمی گشت
شیشه مربای مادر
در کوله اش شکسته
و پدر بزرگ در جایی
که نمی شد دیدش
آرام خفته

سلامتی سرباز

پروفایل سربازی

سر پستم رسیدم خوابم آمد

محبت هاي مادر یادم آمد

نوشتم نامه اي با برگ چایی

کلاغ پر میروم مادر کجایی

نوشتم نامه اي با برگ انگور

جدا گشتم دو سال از خانه ام دور

همچنین در دی دی فیلم بخوانید:

واکنش ناجا به درخواست معافیت سربازی بازیکنان تیم ملی

استخدام آموزش و پرورش در سال 97 | زمان ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97

2.8/5 - (6 امتیاز)