فیلم آتش سوزی بر اثر سقوط شی نورانی از آسمان در قشم

فیلم سقوط شی آسمانی در قشم و آتش سوزی

فیلم سقوط شی آسمانی در قشم و آتش سوزی

اخیرا فیلمی در شبکه های اجتماعی و برخی از خبرگزاری ها دست به دست می شود که در آن

یک آتش سوزی اتفاق افتاده  و دود غلیظی بر اثر این آتش سوزی در منطقه منتشر شده است.

آنچه از این فیلم و صحبت شاهدین حضوری بر می آید این است که این آتش بر اثر سقوط شئ ای ناشناس از آسمان ایجاد شده است.

در این فیلم صحنه ای دیده می شود که افراد و اتومبیل ها در اطراف این آتش جمع شده و فیلمبرداری می کنند.

در حال حاضر اطلاعات بیشتری در دسترس نبوده و درست بودن این خبر تائید یا تکذیب نشده است.

از امتیاز شما متشکریم!