علت قطعی تلگرام 9 اردیبهشت | چرا تلگرام کار نمیکند؟

علت قطعی تلگرام

علت قطعی تلگرام 9 اردیبهشت

علت قطعی تلگرام ، به گزارش کاربران امروز تلگرام وصل نمیشود

و حتی با نرم افزارهای گذر از تحریم هم نمیتوان به آن دسترسی داشت

حدود هشت ساعت پیش پاول دورف طی توییتی گفت

«به دلیل گرمای بیش از حد در یکی از خوشه های سرور تلگرام ممکن است مشکلات ارتباطی در اروپا و خاورمیانه رخ دهد»

این مشکل جهانی است و راه حلی ندارد

اما این مشکل مقطعی بوده و به زودی رفع میشود

و خبری از فیلتر شدن تلگرام نیست

حدود یک هفته پیش رئیس جمهور خود مهر تاییدی بر عدم فیلتر تلگرام حداقل تا پایان دولت کنونی زد

به گزارش وزارت ارتباطات این فضا حدود دویست هزار شغل ایجاد کرده است

اما علیرغم فیلتر نشدن تلگرام سرورهای داخلی این پیامرسان خاموش شده اند و آن را به حالت کندی برده اند

اما تلگرام ایکس همچنان سرعت قبل را دارا میباشد

باید دید در این رقابت درگرفته بین پیامرسان های داخلی و تلگرام کدام یک برنده میشوند

و قطعا این انتخاب هم هممانطور که رئیس جمهور فرموده است

با ما مردم است

از امتیاز شما متشکریم!