توهین جدید به ترکها | فیلم توهین و تمسخر ترک ها در فیلم تکم چی شبکه نمایش

فیلم توهین و تمسخر ترک ها در فیلم تکم چی شبکه نمایش

فیلم توهین و تمسخر ترک ها در فیلم تکم چی شبکه نمایش

فیلم توهین و تمسخر ترک ها در فیلم تکم چی شبکه نمایش

کلیپی در شبکه های مجازی به تازگی منتشر شده که بریده ای از تله فیلم تکم چی است،که از شبکه نمایش

پخش شده است در این کلیپ ترک ها مورد تمسخر قرار میگیرند.

موضوع از این قرار است استاد می گوید ببینیم بچه های شهرستانی چیکار کردن، خانم شریفی طرح جدید زدین، دانشجو : من

استاد فقط در حد خیلی با عجله بود،استاد اشکال نداره نشون بدید استاد میگوید

این همین چیزی که من دنبالش میگردم در جهت فکر ماست بچه ها نگاه کنید سادست پریمیتیوه

ولی ایرونیه استاد میگوید شما ترک هستید همکلاسی ها زیر خنده میزنند استاد

با عصبانیت به شاگرد ها نگاه میکند و دختر هم می گوید که ما ترک هستیم آذربایجانی هستیم و ادامه ماجرا…

حال سوال اینجاست با کدام معیاری این فیلم اجازه پخش گرفته؟!

همچنین در سبز پندار بخوانید:

فیلم توهین نماینده ایذه به مردم و پاسخ عجیب : خلایق هر چه لایق

فیلم توهین آرش ظلی پور مجری تلویزیون به مسعود فراستی و واکنش او

از امتیاز شما متشکریم!