فیلم دو دختر اصفهانی قبل از خودکشی + عکس

فیلم دو دختر اصفهانی قبل از خودکشی ، هردو دختر 15 سال سن داشتند و متولد سال 1381 بودند.

فیلم دو دختر اصفهانی قبل از خودکشی

فیلم دو دختر اصفهانی قبل از خودکشی

چند روز پیش دو ختر نوجوان اصفهانی خودکشی کردند و حواشی زیادی را رقم زدند. این دو دختر جوان از روی پل شهید چمران
اصفهان به پائین پریدند و اقدام به خودکشی کردند.

قبل از تحقیقات لازم و بارزسی بدنی این دوختر یکی از این دختران جوان زخم هایی روی دستش بود که در خبرها اعلام شد که به علت بازی نهنگ ابی و در پایان این بازی آنلاین این دو دختر به نام های زهرا و نیلوفر اقدام به خودکشی نموده اند.

تصویر دختر های اصفهانی که بخاطر بازی نهنگ آبی خودکشی کردند

فیلم دو دختر اصفهانی قبل از خودکشی

فیلم دو دختر اصفهانی قبل از خودکشی

اما بعدا این خبر تکذیب شد و گفته شد که یکی از این دو دختر قبلا بارها دست به خودکشی زده و اما ناموفق بوده است

این دو دختر نوجوان قبل از خودکشی از خود فیلم گرفته و باهم صحبت میکنند که روحیه انها قبل از خودکشی بسیار عجیب و شگفت انگیز است چرا که انها خیلی خوشحال هستند و در حالی که میخندند خود را از روی پل به پایین انداختند.

هردو 15 سال سن داشتند و متولد سال 1381 بودند. (دختری که عینک بر صورت دارد فوت کرد و دیگری زنده مانده است)

مغازه دار ها میگویند که انها با خنده روی پل رفتند و ما فکر نمیکردیم که خودکشی کنند.

تصویر دختر های اصفهانی که بخاطر بازی نهنگ آبی خودکشی کردند

فیلم دو دختر اصفهانی قبل از خودکشی

صحبت های دو دختر اصفهانی قبل از خودکشی

این دو دختر جوان با ضبط فیلمی از خود قبل از خودکشی از دوستان و خانواده خود خداحافظی میکنند (با خوشحالی) و میگویند که نمیدانند قرار است به جهنم بروند یا بهشت (با خنده)

این دو نفر از دوستان (دوست پسر) خود نیز خداحافظی میکنند و میگویند که ای کاش انها هم اینجا بودند و لحظه خودکشی آنها را مشاهده میکردند

در مکالمه های آنها از چند واژه رکیک نیز استفاده میشود و بعد در حالی که میخندند وصیت میکنند که خانواده و اقوام انها بعد از مرگشان لباس سیاه بر تن نکنند.

در فیلم زیر حرف های وصیت گونه ای را قبل از خودکشی مشاهده می کنید که سپس با خوشحالی به سمت مرگ می روند.

فیلم صحبت های دو دختر اصفهانی قبل از خودکشی

فیلم دو دختر اصفهانی قبل از خودکشی + عکس (پورتال سبز پندار )

4.2/5 - (18 امتیاز)