فیلم شعار 18+ هواداران و تماشاگران سپیدرود رشت در برنامه نود + سوتی + 18 برنامه نود

فیلم شعار 18+ هواداران سپیدرود رشت ، فیلم جنجالی از شعار تماشاگران تیم سپید رود رشت پخش شده در برنامه نود!

فیلم شعار 18+ هواداران سپیدرود رشت در برنامه نود + سوتی + 18 برنامه نود

فیلم شعار 18+ هواداران سپیدرود رشت در برنامه نود + سوتی + 18 برنامه نود

فیلم شعار 18+ هواداران سپیدرود رشت

دیشب در حین پخش برنامه نود در شبکه سوم سیما آیتمی از تیم سپید رود رشت پخش شد در این آیتم

هواداران تیم سپید رود رشت الفاظ رکیکی را بیان میکردن که به صورت سهوی از برنامه نود پخش شد

عادل فردوسی پور و برنامه نود هنوز به این قضیه واکنشی نشان نداده اند.

1/5 - (1 امتیاز)