قاتل وحید مرادی | قاتل وحید مرادی کیست | چه کسانی قاتل وحید مرادی اند

قاتل وحید مرادی

قاتل وحید مرادی

قتل وحید مرادی یکی از گنده لات هایی که بسیار شناخته شده بوده است

خبر جالبی بود که در فضای مجازی منتشر شده است.

هم اکنون خبر هایی مبنی بر اینکه چه کسانی می توانند قاتل وحید مرادی باشند

منتظر شده است که گویا

سه نفر بازدداشت شده اند و در مرحله بازجویی قرار گرفته اند که نام های آن ها به ترتیب :

عباس ، سعید و نفر سومی که از او نامی

منتشر نشده است

عکس قاتل وحید مرادی

در چند روز گذشته که خبر قتل وحید مرادی بسیار جنجال آور و پر بازدید گردیده است

فیلمی از عده ای منتشر شده است که در آن

عربده کشی و رجز خوانی میکنند و خط و نشان می کشند و بازدید کنندگان زیادی

به دنبال قاتل وحید مرادی می گردند و اخبار مربوط به او را پیگیری می کنند

فیلم عربده کشی قاتلان وحید مرادی

این سه نفر که بازدداشت و مورد بازجویی قرار گرفته اند تا کنون به ضربه به قلب وحید مرادی اعتراف نکردند

اما اینکه به او ضربه زده اند را اعتراف کرده اند

برخی از افراد می گویند که این سه نفر هم پیمان گشته اند که اعتراف نکنند

طبق گفته ها ان فیلمی که از زندان و صحنه ی دعوای آن ها پخش شده است

مشخص نیست که چه کسی ضربه اصلی را وارد می کنند و به دلیل شلوغی صحنه هیچ چیزی در دسترس نیست

و کسی نمی تواند تشخیص دهد

چه کسی ضربه اصلی را زده است و موجب قتل وحید مرادی گشته است

قاتلان وحید مرادی چه کسانی هستند؟

همانطور که می دانیم و در ویدیو ها و فیلم های منتشر شده از رجزخوانان و عربده کشان دیده می شود

ادعا کرده اند که با قمه ای که در دست دارند خون وحید مرادی را  ریخته اند

هر چند سعید سابقا به این نکته معترف بوده است

ضربه با چاقوی دست سازی که همراهش بوده وارد شده

در مجموع قاتل هنوز مشخص نشده است

و تشخیص پزشکی قانونی این بوده است که

و قاتل اصلی شخصی است که ضربه را به قلب شخص وارد کرده است

و کسی هنوز به این موضوع اعتراف نکرده است.

1/5 - (1 امتیاز)