کولبر چیست | به چه کسی کولبر می گویند | کول بر کیست

کولبر کیست ؟

کولبر کیست ؟

کولبر کیست ؟

یکی از واژه هایی که این روز ها بسیار می شنویم واژه ی کولبر است. کول بر به افرادی می گویند

که در نواحی مرزی و کردنشین برای امرار معاش و کسب درآمد

به این کولبری مشغولند.

کولبری یک نوع شغل است که عبارت است از :

افرادی که برای امرار معاش و کسب درآمد به انتقال و جا به جا کردن اجناس بین دو خط مرزی می پردازند.

بیشتر کولبران در استان هایی مانند :  آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان

به دلیل نزدیک مرز بودن مشغول به کار هستند.

به چه کسی کولبر می گویند ؟

به چه کسی کولبر می گویند ؟

قاچاق کالا یا کولبری !؟

البته شغل آنها توجیهی ندارد و می تواند زیان هایی به اقتصاد کشور وارد کند.

آنها در قبال گرفتن دستمزد ناچیزی و از روی اجبار برای کسب درآمد خود دست به این کار می زنند.

و به صادر و وارد کردن کالاها می پردازند.

کالایی که کولبر ها حمل می کنند طبق قانون قاچاق محسوب می شود و آنها این اجناس را یا خود حمل می کنند و یا

به وسیله برخی از حیوانات به وارد و صادر کردن کالا های خارجی از راه غیر قانونی می پردازند.

کولبری چیست ؟

کولبری چیست ؟

چه کالاهایی را کولبران حمل می کنند ؟

کالاهایی که کولبران حمل می کنند را به طور عمده کالاهایی نظیر تلویزیون ، سیگار ، یخچال، کولر ، لاستیک خودرو

پوشاک و … را تشکیل می دهد.

بیشتر افراد کولبر را جوانان و پیرمرد ها تشکیل می دهند که به دلیل نداشتن

راه دیگری برای امرار معاش و بیکاری به این کار خطر ناک روی آورده اند

بسیاری از افراد و کولبران در مناطق و ناحیه های مرزی جان خود را از دست

می دهند و نمی توانند بار را به مقصد برسانند و دستمزد خود را بگیرند.

برخی از آنها به دلیل عدم توجه به اخطار ماموران مرزی مورد اصابت گلوله قرار می گیرند.

کولبران نواحی مرزی

کولبر کیست

چه چیزی باعث کولبری می شود ؟

یکی از دلایلی که باعث روی آوردن افراد به کولبری می شود، کمبود کار است.

کمبود کار هم که مسلما به دلیل نبود زیرساخت های اقتصادی و عدم توسعه صنعتی این شهر ها

و استان های مرزی ایجاد می شود. و همچنین مرزی بودن این شهر ها باعث روی آوردن اجباری به این کار ها می شود.

نظر شما در رابطه با دلایل ایجاد کولبری چیست ؟

کولبری در چه نواحی رواج دارد ؟

کولبری در چه نواحی رواج دارد ؟

کولبران کار درستی را انجام می دهند ؟

آیا سوال فوق درست است ؟ شما چه فکر می کنید ؟

به هر حال کار کولبران را می توان از دوجهت بررسی کرد.

یکی از این جهات بخش غیر قانونی کار کولبران است که قاچاق نام دارد و مسلما آثار مخرب و زیان باری را برای

اقتصاد کشور به دنبال دارد نظیر کمبود کار ورشکستگی کارخانه ها و عدم حمایت از تولید های ملی و …

البته که می توان به کار کولبران از این جهت نیز نگاه کرد که کولبر ها اگر این کار را انجام ندهند چه کنند ؟

آنها نیز خود از این وضع اقتصادی لطمه خورده اند و مجبورند برای امرار معاش به این کار روی بیاورند.

که البته این موضوع ممکن است چیزی از غیر قانونی بودن قاچاق بودن و ضربه زدن آن کم نکند.

نظر شما در موزد کولبری چیست ؟ آن را با ما در اشتراک بگذارید.

از امتیاز شما متشکریم!