زمان دقیق واریز یارانه اسفند ماه 97

زمان دقیق واریز یارانه اسفند ماه 97

زمان دقیق واریز یارانه اسفند ماه 97

نود و هفتمین مرحله پرداخت یارانه در اسفند ماه 97 در روز 25 اسفند ماه ساعت

24 بامداد انجام خواهد شد.این یارانه همانند دوره های قبل به حساب سرپرستان خانوار

واریز می شود.در سال 97 و تا این لحظه یارانه ماه های فروردین،اردیبهشت،خرداد،تیر

مرداد،شهریور،مهر،آبان،آذر ، دی و بهمن پرداخت شده است و در اسفند ماه نیز نود و هفتمین

مرحله پرداخت یارانه در ساعت 24 روز شنبه 25 اسفند ماه سال 97 پرداخت خواهد شد.

این دوره نیز ماننده دوره های قبل یارانه هر نفر 45 هزار و 500 خواهد بود که به حساب سرپرست

هر خانواده پرداخت می شود.سال 97 هفتمین سال پرداخت یارانه می باشد.

برای جدیدترین اخبار در این مورد سایت دی دی فیلم را به خاطر بسپارید.

از امتیاز شما متشکریم!